Om Accept Försäkring

Accept Försäkringar är ett försäkringsbolag som främst specialiserat sig på ”arbetsrelaterade” försäkringar. De är kända för deras breda utbud av inkomstförsäkringar, som de var först med i Sverige år 1998, men de har även ex. försäkring för uppsägningstvist och ”Loss of License”.

De marknadsför sig med att de erbjuder ”viktiga och nödvändiga kompletteringar av det allmänna försäkringsskyddet”. Det är också så man bör se deras försäkringslösningar. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan, reseförsäkringen ett komplement till hemförsäkringens reseförsäkring m.m.

Inkomstförsäkringar

Accept erbjuder ett flertal olika inkomstförsäkringar för att möta kundernas olika behov. Det spelar ingen roll om man är anställd eller egenföretagare, om man är fackligt ansluten eller inte. Accept har nästan alltid en inkomstförsäkring som passar.

Oavsett vilken inkomstförsäkring som väljs så finns en kvalifikationstid (varierande längd). Det betyder att man måste haft försäkringen denna tid för att den ska kunna ge ersättning. Alla försäkringar har även en karenstid (7 dagar) vilket är de dagar man inte får ersättning från och med att man blivit arbetslös.
Det är även oftast möjligt att flytta befintlig inkomstförsäkring till Accept. Detta utan att kvalifikationstiden påverkas.

Anställd

Om du varit anställd i minst 12 månader kan ”Inkomstförsäkring för anställda” tecknas. Ersättningen är ett komplement till vad som fås från A-kassan och försäkringen ser till att personen får 80% av sin lön i 200 dagar. Kvarstår arbetslösheten efter denna tid är ersättningen på den nivån att man totalt får 70% av sin inkomst i ytterligare 100 dagar. Valet finns att ersättning enbart fås i 120 dagar eller 300 dagar (som nämnts ovan).

Denna inkomstförsäkring passar bäst för den som är anställd av ett företag i Sverige och har månadslön som minst är 24.000 kr brutto. I detta fall kan försäkringen skapa en trygghet mot kraftigt minskad inkomst om man oväntat blir arbetslös.

Kvalifikationstiden är 12 månader och karenstiden är 7 dagar. På hemsidan finns aktuella krav som måste vara uppfyllda för att inkomstförsäkringen ska få tecknas. Det är exempelvis att man är medlem i A-kassan, är under 55 år och inte lyft A-kassa sedan två år.

Egenföretagare

Den ”Inkomstförsäkring för egenföretagare” som Accept erbjuder kan tecknas oavsett om man har AB, HB, Enskild firma eller Kommanditbolag. I likhet med övriga inkomstförsäkringar ger den ersättning så att personen får ut 80% av sin inkomst. Därmed fungerar försäkringen som ett tillägg på den ersättning som fås från A-kassan. Detta i 200 dagar varefter ersättningen är till 70% av lönen i 100 dagar till.

Denna inkomstförsäkring passar bäst för de som driver eget företag (oavsett företagsform) och i genomsnitt tar ut en lön på över 24.000kr per månad.
Kvalifikationstiden är 18 månader och karenstiden är 7 dagar. Några av de krav som måste vara uppfyllda för att försäkringen ska få tecknas är att personen ska vara minst 21 år (max 54år), inte varit försatt i konkurs någon gång de senaste fem åren samt att företaget inte har betalningsanmärkningar. Komplett och aktuell kravlista kan hittas på hemsidan.

Privat

De personer som inte är medlemmar i ett fackförbund kan välja att teckna ”Inkomstförsäkring Privat”. Däremot krävs det, i likhet med övriga försäkringar, att man är medlem i en A-kassan. När försäkringen tecknas väljer man om ersättning ska kunna fås i 120 dagar eller 300 dagar. Om 300 dagar väljs ges ersättning så att man får motsvarande 80% av sin ordinarie lön i 200 dagar och sedan 70% av sin lönenivå i de nästkommande 100 dagarna.

Denna inkomstförsäkring passar bäst för de som inte har medlemskap i ett fackförbund. Detta oavsett om man är anställd eller driver eget företag. Det som skiljer är kvalifikationstiden då anställda har 12 månader och egenföretagare har 18 månader. Oavsett så gäller 7 dagar karenstid. De krav som ställs på försäkringstagaren är samma som Inkomstförsäkring Anställd samt Inkomstförsäkring Egen Företagare.

Facklig

De som är medlemmar i ett fackförbund och får en inkomstförsäkring genom fackförbundet kan teckna ”Facklig inkomstförsäkring”, även kallad för Inkomstförsäkring Plus. Genom fackets inkomstförsäkring fås ett grundskydd och med Facklig inkomstförsäkring ges förbättrade villkor. Det finns inkomstförsäkringar hos fackförbund som gäller ersättning ända ner till 60 dagar så det gäller att se över sitt försäkringsskydd för att se om det behöver kompletteras.

Med Accepts Facklig Inkomstförsäkring fås ersättning i hela 300 dagar. Ersättningen är upp till 80% av lönen i de 200 första dagarna och sedan upp till 70% i 100 dagar.
Inkomstförsäkringen passar bäst för de som har en inkomstförsäkring genom sitt fack men där man anser att den inte ger ett fullgott ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Kvalifikationstiden är 12 månader för anställda och 18 månader för egenföretagare. Karenstiden är 7 dagar.

Några krav som ställs för att försäkringen ska kunna tecknas är att personen är med i A-kassan, inte är äldre än 54 år och inte vet om kommande varsel. Kompletta och aktuella krav kan ses på hemsidan.

Akademiker

Vid arbetslöshet ger A-kassan ersättning på upp till 80% av personens lön. Men detta av maximalt en bruttolön på 25.000kr. Då en stor del av alla akademiker har betydligt högre lön än så har Accept tagit fram en speciell inkomstförsäkring som är anpassad till dem, ”Inkomstförsäkring Akademiker”.

Oavsett om man är anställd eller jobbar med eget företag kan denna inkomstförsäkring tecknas. Anställda kan välja mellan ett ekonomiskt skydd i 120 eller 300 dagar medan egenföretagare alltid har 300 dagars ersättning. Det går även att förlänga befintlig facklig inkomstförsäkring med längre ersättningstid. Detta upp till 300 dagar.
Vid ersättning i 300 dagar fås 80% av lönen i 200 dagar och sedan 70% av lönen i 100 dagar.

Denna inkomstförsäkring passar bäst för de som är akademiker och har en lön över 24.000kr i månaden. Kvalifikationstiden varierar mellan anställd (12mån) och egenföretagare (18 mån). Karenstiden är alltid 7 dagar. Kraven för att kunna teckna försäkringen varierar även och de gällande kraven kan ses på hemsidan. Bland annat finns ålderkrav, att man är medlem i A-kassan m.m.

Danmark

För de som bor i Sverige, eller i Danmark, och jobbar i Danmark finns ”Inkomstförsäkring Danmark”. Denna tecknas hos ett försäkringsbolag som samarbetar med Accept, NISH Forsikringsservice. Detta är ett samarbete som vuxit fram mellan försäkringsbolagen då många pendlare från Öresundsregionen tidigare haft svårt att teckna inkomstförsäkring. Detta eftersom försäkringsbolagen krävt att de arbetat i Sverige.

Den som blir arbetslös får i första hand ersättning från A-kassan i det land man är skriven i. Därutöver ger inkomstförsäkringen ersättning så att ersättningsnivån når 80% av lönen i 200 dagar. De kommande 100 dagarna är ersättningen 70%.

Det danska försäkringsbolaget har nio månaders kvalifikationstid och är utan karenstid. Exempel på krav som måste vara uppfyllda för att få teckna försäkringen är medlemskap i dansk A-kassa, att man har tillsvidare anställning i Danmark och inte är VD i företaget. Kompletta krav finns på hemsidan.

Uppsägningstvist

Försäkringen ”Uppsägningstvist” ger hjälp om en tvist skulle uppstå vid en uppsägning som sker av felaktiga grunder. Man kan då få stöd och hjälp i förhandlingar med arbetsgivaren för att genom detta få så bra uppsägningsvillkor som möjligt. Skulle tvisten gå till domstol ges ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Däremot tillkommer självriskkostnad på 20% i detta fall.

Kort sagt så ger denna försäkring samma skydd som facket ger för sina medlemmar. Men priset är endast 60kr/mån.
Uppsägningstvist är en försäkring som främst passar de som inte är med i facket och därmed inte har något liknande skydd. Kvalifikationstiden på försäkringen är 6 månader.

Loss of License

Loss of Licens är en certifikatsförlust-försäkring. Den kan därmed enbart tecknas av piloter, flygledare och annan liknande personal som har yrken där det krävs speciella certifikat för att kunna utföra sitt arbete. I vissa fall tecknas gruppförsäkring som gäller samtliga anställda men försäkringen går även att tecknas individuellt.

När försäkringen tecknas väljs försäkringsbelopp. Det är valt försäkringsbelopp och ålder på försärkringstagaren som avgör priset på försäkringen. Varje år ökar sedan premien med 8-12%.

Reseförsäkring

Den reseförsäkring som Accept säljer kan enbart tecknas hos samarbetande resebyråer. När en resa bokas kan kompletterande reseförsäkring väljas och i detta fall är det alltså reseförsäkringen från Accept. Reseförsäkringen kan byggas ihop efter eget behov av försäkringsskydd. Den vanligaste försäkringsdelen att teckna är avbeställningsskydd men man kan exempelvis även få förseningsförsäkringar och resestartsskydd.