En depå är ett bankkonto där man kan köpa, sälja och förvara olika sorters värdepapper, så som aktier, fonder, obligationer, warranter och optioner. Det går även att ha pengar på depån. Att äga en aktie- och fonddepå kostar vanligtvis ingenting annat än det courtage man betalar vid varje utförd aktieaffär. De vinster och förluster man gör i aktiehandeln redovisas vid deklarationen.

Jämför aktiedepåer

När man jämför aktiedepåer med varandra, så är det oftast just courtaget man jämför. Courtage är den avgift man betalar för varje aktieaffär, med andra ord debiteras en kostnad för såväl köp som för försäljning.

Vilken kostnad som courtaget ligger på varierar dock starkt mellan olika banker. De stora bankerna där man vanligtvis kanske har sitt lönekonto, sitt sparkonto och sitt bolån, är många gånger långt ifrån de mest lönsamma när det kommer till aktiehandel. Handelsbankens minicourtage på 99kr kan jämföras med Nordnet eller Avanza som kan erbjuda helt courtagefritt upp till man nått ett tillräckligt högt värde på sin depå.

Genom Nordnet kan kunderna handla utan courtage om de på depån har ett värde under 80 000kr och samtidigt ansluter sig till nätverket Shareville. Shareville är ett socialt nätverk för alla med intresse för värdepapper. Ett slags Facebook för ekonomiintresserade. Man kan delta i grupper, diskussioner och följa varandras portföljer. Hur stora summor det rör sig om redovisas inte, och den som inte alls vill skylta med sitt innehav av värdepapper kan välja ett anonymt alias.

På Avanza behöver man inte ansluta sig till ett socialt media för att få courtagefritt, utan courtagefritt är något som erbjuds dig som har ett värde i depån upp till 50 000kr. Olika banker har vanligtvis olika courtageklasser, som anpassar avgiften efter storleken på ditt värdepappersinnehav. Det kan vara värt att man som kund aktivt går in och tittar vilken courtageklass man hamnat i. Är man osäker, eller tycker att man betalar för mycket courtage kan man ringa banken.

Även om exempelvis Nordnet och Avanza kan erbjuda ett courtage på 0kr och även övriga banker kan presentera mycket fördelaktiga priser bör man också som kund komma ihåg att detta rör vanligtvis Stockholmsbörsen. Den som vill handla på andra börser, så som exempelvis amerikanska aktier, bör först kolla upp priserna. Man kan också vara uppmärksam på bankernas olika erbjudanden, under exempelvis Black Friday fanns banker som högst tillfälligt erbjöd en courtagefri handel med amerikanska aktier.

Aktiedepå eller ISK?

En vanlig fråga man stöter på är den vilken som är mest fördelaktig mellan aktiedepå eller ISK. ISK är en förkortning för investeringssparkonto, där man också handlar med värdepapper. Men det finns en del väsentliga skillnader mellan de båda kontotyperna.

På en aktiedepå betalar man 30% skatt på sina vinster. På ett ISK däremot betalar man ca 1% skatt på det totala beloppet – oavsett om man gör några vinster eller inte.

Låt oss ta ett exempel. Om man för enkelhetens skull säger att man köpt en aktie för 1000kr och säljer samma aktie för 1500kr. Så kommer man på en aktiedepå att behöva betala 30% av vinsten i skatt. Vinsten här är 500kr, och 30% innebär därmed 150kr i skatt. Att skatten ska betalas ska du själv som depåinnehavare redovisa på en särskild blankett vid deklarationen.

På ett ISK-konto skattar man istället i dagsläget ca 1% på hela innehavet en gång om året. Hur mycket skatt det blir exakt räknas ut av Skatteverket, efter sammanställningar 1 gång i kvartalet samt vid varje insättning. Med ett ISK behöver man inte själv göra uträkningar kring sina affärer med värdepapper vid deklarationen, eftersom Skatteverket redan ska ha samlat in de uppgifter de behöver.

Det finns en brytpunkt där ISK blir mer lönsam än aktiedepå, eller tvärt om. Mycket grovt förenklat kan man säga att om värdet sjunker eller om vinsterna är små, kan det löna sig med en aktiedepå. Men om det årliga värdet ökar med flera procent så kan det vara mer lönsamt med ett ISK.

Kvitta vinster mot förluster

I en aktie- och fonddepå finns möjligheten att kvitta vinster mot förluster. Har man sålt en aktie eller fondandelar till förlust kan du kvitta dessa mot eventuella aktie- eller fondvinster. På detta vis kan man undvika att betala mer skatt än man måste.

Ett krav för att man ska få kvitta är att de värdepapper man vill kvitta mot varandra är sålda samma år. Det krävs också att aktierna är noterade på marknaden, annars gäller andra regler.

Den som deklarerar på nätet eller via Skatteverkets app kan direkt se hur aktieförsäljningen påverkar skatten. Själva kvittningen gör Skatteverket då åt dig. Skatteverket har tydlig information för den som behöver mer hjälp kring deklarationen av värdepapper.

Månadsspara i en aktiedepå

För den som önskar månadsspara finns goda möjligheter att göra så i en aktiedepå. Allra enklast blir det om man tänker sig ett långsiktigt sparande, där man inte behöver ta ut pengar särskilt ofta. För kom ihåg, säljer man en aktie med vinst – även om man återinvesterar pengarna strax därefter – så ska vinsten beskattas, eller kvittas mot förluster, i deklarationen.

Att använda sin depå till exempelvis ett pensionssparande fungerar därför alldeles utmärkt. Att skapa en månadsöverföring till sin depå kan man göra på två vis:

• via en automatisk överföring på banken där depån finns, eller
• via den bank där lönekontot finns.

Den som vill kunna glömma bort sina bankärenden under längre perioder, men ändå öka sitt innehav i exempelvis fonder, kan även lägga en månatlig automatisk köporder på en eller flera fonder. Genom att lägga dessa överföringar hos banken kan pengar i valfritt belopp varje månad automatiskt komma in i depån och placeras efter önskemål.

Ett tips är att låta den automatiska överföringen till aktiedepån ske strax efter att inkomsten kommit, på så vis vänjer man sig snabbare att inte sakna de pengar som går till sparande i värdepapper.