År 1999 startades HQ.se som två år senare tog namnet Avanza. Namnbytet genomfördes när HQ.se slogs samman med Aktiespar och Aktiespararnas Fondkommisionär. Därmed blev Avanza den största nätmäklaren i Sverige med 140.000 kunder.

Avanza är idag en av Sveriges största aktörer inom aktie- och fondhandel och företaget har varit en bidragande orsak till den allmänna prispressen på courtagen under åren.
De har en slogan som är ”Mer till dig – mindre till banken” och det är vad som genomsyrar deras verksamhet. Idag går det att öppna konto gratis, handla aktier utan courtage och köpa fond utan fondavgifter.

Avanza – Värdepapperskredit

Att få låna pengar till en ränta på enbart 1,75% är inte lätt. Detta till och med för de som har ett bolån med låg belåningsgrad. Men hos Avanza finns denna möjlighet.
Superlånet är ett lån där värdepapper används som säkerhet för lånet och som gör att man kan ta del av hävstångseffekter i sina investeringar. Lånet har aldrig någon bindningstid eller uppläggningsavgift. Men man ska läsa igenom villkoren noga eftersom aktier kan tvångsinlösas vid vissa tillfällen.

Hos Avanza går det att belåna sitt värdepapperskonto via två olika nivåer.

• Ordinarie Utlåningsränta – Har en effektiv ränta på mellan 5,54% och 5,85% (2016) beroende på förmånsnivå. Belåningsgraden får vara upp till 90% av värdet på innehavet och sammanlagt kan ca 1800 olika värdepapper belånas.
• Superlånet – Har en effektiv ränta på mellan 1,75% och 2,24% beroende på förmånsnivå. Belåningsgraden får vara upp till 35% och det finns ca 300 värdepapper som får belånas. Minst

tre aktier måste finnas på kontot och ingen får vara mer än 49% av innehavet. Optioner, terminer och blankning får ej förekomma på kontot.

Fonden Avanza Zero kan räknas som ”tre aktier” och innefattas inte heller av kraven av hur stort innehav som får vara på enskilt värdepapper.

Oavsett lån finns regler på att överbelåning inte får ske. Därmed är det inte en rekommendation att inte ligga för nära gränsen för belåningsgraden. Går kurserna ner finns då risken att personen blir överbelånad. Om så sker måste det uppkomna underskottet snabbt täckas upp. En väg att gå är att sätta in pengar på kontot. Detta då det totala värdet på kontot räknas som säkerhet och är vad man räknar med när belåningsgrad ska räknas ut. Ett annat alternativ är att sälja aktier eller flyttar över mer värdepapper till detta konto.

För de som inte snabbt får ner belåningsgraden kommer Avanza att tvångsinlösa värdepapper för att skapa en lägre belåningsgrad. Detta kan medföra att de säljer värdepapper till förlust och att det även tillkommer administrativa kostnader.

Fördelar och Nackdelar

+ Investera med hävstångseffekt
+ Lån med mycket låg ränta
+ Två olika nivåer
– Risk att aktierna blir tvångsinlösta

Avanza – Bolån

”Sveriges billigaste bolån”

Det är vad Avanza erbjuder med ”Superbolånet”. Ett bolån med mycket stora krav på låntagaren men med en extremt låg ränta. År 2016 gick det att få bolåneränta ner till 0,79% vilket var ungefär hälften av vad andra banker erbjöd i boränta.

Bolånet erbjuds enbart till de som är Private Banking-kunder och det krävs även att minst 3 miljoner är placerade i banken. Andra krav är att bostaden maximalt får vara belånad till 50% och att lånet måste vara mellan 1 miljon och 10 miljoner. Det är enbart bostadshus som kan belånas och därmed inte fritidshus, näringsfastigheter m.m.
En unik funktion är dess extrakredit. En kredit på upp till en miljon kronor som gör att låntagaren kan ta ut pengar, och återbetala, efter eget behov. Krediten kallas för Flex och man ansöker om den när lånet tecknas.

Då belåningsgraden maximalt är 50% finns inget amorteringskrav. Skulle däremot bostadens värde minska och därmed belåningsgraden öka krävs amortering. Amorteringsplanen är då individuell men lägst efter de lagar som finns kring amortering.

”Det ska vara billigt att vara rik”
Så inleder Avanza sin beskrivning av lånet och det är tydligt att detta lån enbart vänder sig till de som är riktigt rika. Med den extremt låga räntan behåller de även sin förmögenhet på ett tydligt sätt.

Fördelar och Nackdelar

+ Sveriges billigaste bolån
+ Flexibel kredit ingår
– Mycket stora krav på låntagaren

Avanza Försäkringar

Avanza samarbetar med EuroAccident och det är alltså deras försäkringar som säljs via Avanza. De har valt att enbart erbjuda personförsäkringar och har fyra försäkringspaket.
Sjukvårdsförsäkring

Med en sjukvårdsförsäkring kan vård utlovas betydligt snabbare än om man förlitar sig på den offentliga vården. Enligt vårdgarantin, inom den offentliga vården, ska vård ges inom tre månader. Det kan då innebära att man får träffa en specialist och att det tar upp till 180dagar innan behandling påbörjas.

Det kan jämföras mot de som har sjukvårdsförsäkring där behandling påbörjas inom 14 dagar. Med kortare väntetid minskar lidandet och inte minst sjukskrivningens längd vilket påverkar tiden man får mindre inkomst.

Via sjukvårdsförsäkringen fås även ersättning för kostnader som uppkommit innan högkostnadsskyddet börjat gälla. Utöver det ingår även E-vård vilket är nätbaserad hjälp för personer med enklare sjukdomar.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning till personer som varit borta från sitt arbete på grund av en olycka. Ersättningen som fås av Försäkringskassan kommer aldrig upp i den nivå som man vanligtvis får som lön och därmed kan denna försäkring skapa en ekonomisk trygghet. Det går som mest att få 6000kr från försäkringen varje månad efter att man varit hemma i 29dagar på grund av olycksrelaterad sjukskrivning.

Försäkringen ger även ersättning för kostnader för läkarvård, tandläkarvård, rehabilitering m.m.
Skulle olyckan vara så stor att personen invalidiseras ges en engångsersättning beroende på skadans storlek. Som mest kan ett belopp på 2,2 miljoner betalas ut.
Pris fr. 46kr/mån

För att bredda försäkringen går det att teckna Sjuk & Olycksfallsförsäkring. Det som tillkommer är då att ersättning även kan betalas ut om invalidiseringen orsakas av sjukdom.
Pris fr. 64kr/mån

Livförsäkring

Livförsäkring tecknas främst för att skapa en ekonomisk trygghet för de efterlevande. Genom en engångsutbetalning från livförsäkringen skapas möjligheter att bo kvar i bostaden, betala av lån och inte behöva förändra hushållsekonomin det första som sker. Livförsäkringen är extra viktig för de som bor sambo.

De har inte arvsrätt vilket gör att den ena personens totala egendom kan gå till arv till andra personer utanför hushållet. En livförsäkring kan man däremot välja förmånstagare på.
Livförsäkring kostar från 29kr per månad och ger 443.000-2.215.000kr i ersättning.

Barn- och ungdomsförsäkring

Genom Barn- och ungdomsförsäkringen är barnen i familjen försäkrade för skador som uppkommer genom olycka eller sjukdom. Vid invalidisering ges en engångsersättning upp till 2,2 miljoner och vid sjukhusvistelse eller ”vård i hemmet” ges ersättning i upp till 10.000kr per månad.
Kostar 138kr/mån oavsett antal barn. Gäller upp till att barnen blivit 25år.

Fördelar och Nackdelar

+ Sammarbetar med Euroaccident
+ Hög ersättningsnivå
– Erbjuder enbart personförsäkringar

Avanza – Investeringssparkonto

ISK är det populäraste kontot hos Avanza. Orsaken är främst dess låga kostnader. Kontot har ingen årsavgift och någon vinstskatt betalas inte på eventuell vinst. Dessutom behöver man inte genomföra svåra uppställningar vid kommande deklaration.

Ett ISK-konto kan startas av privatpersoner. Detta både av vuxna och omyndiga personer. Däremot går det inte att öppna av företag då kontoformen är utformad för att främja privatpersoners sparande i aktier och andra värdepapper. Inom ISK går det att spara i bland annat aktier, fonder, warranter m.m. Köp och försäljning sker i likhet med annan värdepappershandel så skillnaden ligger främst i hur beskattning och deklaration sker.

Beskattning sker genom den lagstadgade schablonskatten. Nivån på schablonskatten varierar år från år men var 2016 0,42%. Med en schablonskatt på 0,42% räcker det med en årlig avkastning på 1,4% för att ISK ska vara ett skattemässigt bättre alternativ än att exempelvis placera i fonder och betala vinstskatt. Generellt kan man därmed säga att ISK rekommenderas för de som tror att deras investeringar kommer att öka i värde med mer än statslåneräntan på föregående år plus 0,75%-enheter.

Den andra stora fördelen med ISK är att deklarationen blir så enkel. Detta då Avanza skickar in alla kontrolluppgifter till skatteverket. Det gör att alla siffror finns förtryckta i deklarationen och man slipper därmed göra de mer omständiga sammanställningarna som tidigare alltid krävts vid aktiehandel.

En annan fördel med ISK hos Avanza är att detta konto kan användas som säkerhet för att kunna få ett kreditkonto. Hur stort belåningsvärdet blir avgörs därmed av hur stort värde som de värdepapper har som ingår i kontot.

Någon avgift tas aldrig av Avanza när ett ISK öppnas. Den enda kostnaden är schablonskatten.

Fördelar och Nackdelar

+ Gratis ISK
+ Enklare deklaration
+ Ekonomiskt fördelaktigt om värdestegringen är minst 1,42%
– Schablonskatt betalas oavsett värdeuppgång eller nedgång.

Aktier och Fonder

När Avanza bildades (1999) hade de 140.000 kunder och hela 50% av marknaden för aktiehandel online. Sedan dess har visserligen konkurrensen hårdnat rejält men ca 500.000personer har idag ett konto hos Avanza och de allra flesta har det för att handla med värdepapper. Detta eftersom det är företagets stora styrka.

Avanza är idag en av Sveriges största aktörer för handel med aktier och fonder och en av orsakerna kan mycket väl vara att de erbjuder en gratis aktiedepå – med aktiehandel utan courtage. Även på fondmarknaden finns möjlighet att handla helt utan kostnader. Detta med fonden Avanza Zero som inte har någon fondavgift. Det var även den första fonden utan avgift när den lanserades 2006.

Stort utbud av verktyg

Via hemsidkan kan man få streamade kursuppdateringar där det går att lägga in larm (sms eller mail) när kurser nått en viss nivå. Här går det även att få löpande information (och larm) om de företag som är av intresse.

Den som har svårt att hitta inspiration och har svårt att bestämma sig för var pengarna ska investeras kan gå in under ”Aktieinspiration”. Här presenteras aktierna utifrån olika Temalistor , Topplistor och inte minst Portföljer. Portföljerna visar innehavet hos stora kända aktörer inom aktiehandel och därmed kan man ”kopiera” deras investeringsprofil.
En rekommendation är även att följa bloggarna ”Spara med Hemberg” och ”Aktuellt från Avanza”

Portföljgeneratorn

En annan väg att gå för att få inspiration till investering är att använda sig av Avanzas Portföljgenerator. En mycket smidig tjänst där man lätt kan skapa en portfölj helt efter egen risknivå och inriktning.

Första steget är att välja mellan Försiktig-, Balanserad-, Avkastnings-, Barn- eller Framtidsportfölj. I detta läge presenteras portföljens fördelning av inriktning på aktierna. Denna kan även justeras för att därigenom exempelvis lägga mer vikt vid aktier från USA och mindre vikt vid Globala bolag.

Nästa steg är att välja om sparandet ska ske varje månad eller enbart med ett insättningsbelopp och sedan kan man påbörja sparandet.
Ett extremt enkelt sätt att skapa en portfölj exakt efter den risknivå man vill ha och med det fokus som önskas.

Pris:

Avanza har fem olika courtagenivåer som man kan välja mellan. Vilken nivå man bör välja beror på hur ofta man kommer att genomföra affärer och storleken på dessa. En stor fördel är att en av nivåerna ger helt gratis aktiehandel. Det är även den nivån som många startar på och som accepterar maximalt 50.000kr. Men även de som går upp ett steg (Mini) kan handla extremt billigt med lägsta courtage på 1kr.

Start:
Rörligt Courtage 0%, Lägsta Courtage 0kr, Passar bra om depån max har 50.000kr
Mini
Rörligt Courtage 0,25%, Lägsta Courtage 1kr, Passar bra för affärer som är under 15600kr
Small
Rörligt Courtage 0,15%, Lägsta Courtage 39kr, Passar bra för affärer som är mellan 15600kr-46.000kr.
Medium
Rörligt Courtage 0,069%%, Lägsta Courtage 69kr, Passar bra för affärer som är under mellan 46.000kr-143.500kr.
Fast Pris
Rörligt Courtage 0% Lägsta Courtage 99kr, Passar bra för affärer som är över 143.500kr

Fördelar och Nackdelar

+ Gratis aktiedepå
+ Handla aktier utan courtage
+ Stort utbud av verktyg, information och inspiration
– Ingen direkt nackdel

Kapitalförsäkring

Det finns flera likheter mellan kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK). De två största fördelarna delas mellan dessa sparformer dvs. att man slipper deklarera all handel och schablonbeskattningen.

Fördelen med att välja kapitalförsäkring ligger istället i vad som händer vid en arvssituation. Det går nämligen att välja förmånstagare fritt. Det gör att pengar kan sparas i denna sparform exempelvis till barnbarn. Vad som än händer kommer pengarna att tillfalla barnbarnen. Detta till skillnad mot ISK där pengarna tillfaller dödsboet.

Fördelarna med kapitalförsäkring gäller oavsett vilken bank som försäkringen öppnas hos. Den stora fördelen med att välja Avanza är att de inte tar ut någon avgift. Den årliga försäkringsavgiften är 0%, den fasta avgiften 0kr och någon återköpsavgift finns inte. Detta kan jämföras med de fyra storbankerna där avgifter på samtliga dessa punkter är vanliga.

Vid investering i fonder, aktier m.m. är det inte bara viktigt att se på avkastning utan även hålla nere kostnaderna. Det är på den punkten som Avanza har sin riktigt stora styrka.
Avanza tillåter även belåning på kapitalförsäkringen. Hur stor kredit som kan ges beror på värdet av innehavet.

Fördelar och Nackdelar

+ Inga avgifter
+ Schablonbeskattning och enkel deklaration
+ Går att belåna
– Ingen speciell nackdel i jämförelse mot andra banker

Pensionskonto

Avanza erbjuder Tjänstepension, IPS och Pensionsförsäkring.
Utöver dessa tjänster har de även avtalspensionerna SAF-LO, KPA-KL och PA03.

Tjänstepension – Tjänstepension betalas in av arbetsgivaren och regleras generellt av kollektivavtal. Om inte kollektivavtal finns styrs detta av individuella avtal. Någon lag på att tjänstepension ska betalas in finns däremot inte och därmed finns det de som inte får någon tjänstepension alls. De som driver eget företag måste även skapa eget sparande i tjänstepension (något många inte tänker på).

De lagar och regler som finns krig tjänstepensionen är lika oavsett var sparandet finns. Däremot skiljer sig avgifterna.
Hos Avanza finns ingen insättningsavgift, kapitalavgift, fast avgift eller flyttavgift. Det är detta som gör det mer lönsamt att ha tjänstepensionen på denna bank än hos många andra. Många banker tar ut en kapitalavgift på ungefär 0,65%. Det kan se ut som en mycket liten summa men genom att man sparar till tjänstepension under hela livet blir det en kostnad som i längden slår relativt hårt mot sparandet. Enligt en uträkning som Avanza gjort kan man spara upp till en miljon på att välja tjänstepension utan avgift – istället för en med.

Om man vill flytta tjänstepensionen till Avanza och nuvarande bolag tar en flyttavgift står även Avanza för denna – upp till 1000kr.
Som ett tillägg till tjänstepensionen kan Sjuk- och Premiebefrielseförsäkring tecknas.

• Sjukförskäring – Finns både som ITP och MAX. ITP ger ersättning så att personen får ca 80% av sin lön vid sjukdom. Detta då som ett tillägg till den del som försäkringskassan betalar ut. MAX ger ca 90% av lönen. Hur mycket detta tillägg kostar beror på personens ålder och lönenivå.
• Premiebefrielse – I det fall en anställd blir långtidssjukskriven betalar denna försäkring premien för tjänstepensionen. Därmed behöver inte företaget betala detta för en person som är
sjukskriven.

IPS & Pensionsförsäkring

Från och med 1:a januari 2016 är inte IPS ett lika ekonomiskt fördelaktigt sätt att spara till pensionen som tidigare. Detta eftersom insättningar till dessa konton inte längre är möjliga att göra avdrag för. IPS är därmed inte en sparform som rekommenderas.

Det finns däremot ett undantag. De som får inkomst via näringsverksamhet eller av någon anledning inte har pensionsrätt genom sin anställning har möjlighet att fortfarande göra avdrag. Avdraget kan då genomföras på maximalt 35% av personens inkomst. Detta upp till summan av 10 basbelopp. Detta gäller både IPS och Pensionsförsäkring.

Däremot bör man alltid förvalta de pengar som redan finns inom denna sparform. De som har ett IPS eller en Pensionsförsäkring kan självklart ha kvar det och omplacera kapitalet inom sparandet. Det går även att flytta IPS från andra banker till Avanza. Orsaken att göra detta är att minska på de kostnader som bankerna har kring denna sparform. Hos Avanza finns nämligen varken insättningsavgift, kapitalavgift, fast avgift eller flyttavgift. Jämför gärna mot vad du idag betalar hos din bank.

Fördelar och Nackdelar

+ Pensionsparande utan avgifter
+ Möjlighet att teckna Sjukförsäkring och Premiebefrielse
– Ingen direkt nackdel

Avanzas Sparkonto

Hos Avanza kan man välja mellan att placera pengarna på sparkonton med rörlig eller fast ränta. De erbjuder eget Sparkonto men även ett stort utbud sparkonton genom samarbete med bankerna Collector, Nordax, Klarna, Santander och Resurs Bank.

Insättning och uttag sker alltså via Avanza även om det är andra banker som administrerar dessa konton.

Räntemässigt är det viktigt att jämföra de konton som Avanza erbjuder. Detta då räntan skiljer en hel del. År 2016 erbjöd de exempelvis 0% på sitt eget Sparkonto men 0,20% via Sparkonto+ hos Resurs Bank. Enda skillnaden mellan dessa två konton var att kontot hos Resurs inte kunde ägas av minderåriga eller företag.

De flesta av dessa sparkonton har ingen bindningstid. De som önskar bindningstid kan välja mellan 4 konton på från 3 månaders bindningstid upp till 24 månader. Hur stor summa som krävs vid insättning varierar mellan bankerna men är oftast på maximalt på 100kr.

Om bindningstid väljs går det inte att ta ut pengarna innan bindningstiden gått ut. Hos vissa aktörer går detta att göra mot avgift men inte hos Avanza. Den som ångrar sig inom 14 dagar efter att pengarna bundits kan däremot kontakta banken och få kapitalet upplåst.

Insättningar på sparkonton hos Avanza är säkra genom statlig insättningsgaranti. Garantin gäller upp till 950.000kr per person och för den sammanlagda summa som finns hos Avanza.

Fördelar och Nackdelar

+ Samarbete med många banker
+ Enkel administration
– Litet utbud på fasträntekonton