I de flesta sjuk- och olycksfallsförsäkringarna ingår en viss engångsersättning om försäkringstagaren får en allvarlig sjukdom (ex. cancer).

Ersättning går även att få vid längre sjukhusvistelse. Men i förhållande till hur länge en cancerbehandling brukar ta är summan relativt liten. Många väljer därför att komplettera med en enskild cancerförsäkring. Dessa skiljer sig något gällande om det är cancerförsäkring för män eller för kvinnor.

Följande punkter kan framförallt jämföras i val av cancerförsäkring

Cancerform

Då bröst- och underlivscancer är de vanligaste cancerformerna hos kvinnor är det även dessa som cancerförsäkringen främst täcker. Men genom att välja en större försäkring går det att få ersättning vid nästan vilken cancerform som helst.

För män är det prostatacancer som är vanligast. Varje år får ca 10.000 män prostatacancer och därmed är det denna form som oftast ger ekonomisk ersättning. Men i likhet med ovan finns det även försäkringar som ger ersättning nästan oavsett cancerform.

Ersättning

Om försäkringstagaren får diagnosen cancer betalas ersättning ut via ett fast belopp. Det kan även förekomma att ett månadsbelopp betalas ut, utöver det fasta beloppet.
Ibland går det att teckna olika hög ersättningsnivå inom samma försäkring.

Ex. AIG Cancerförsäkring för kvinnor

Engångsbelopp valbart på 50.000kr eller 100.000kr. Utöver det sker en månatlig utbetalning på 5000kr per månad i 12 månader.
Ersättning ges en gång per person. Därmed kan man inte få ersättning för återfall av sjukdomen.

Hälsointyg

När en ansökan om cancerförsäkring skickas in måste man även intyga att man inte tidigare haft cancer. Det får inte heller funnits diagnosen ”förstadium till cancer”. Detta gäller då en viss tid innan försäkringen tecknas ex. 3 år. Krav finns även att någon utredning eller behandling inte har skett gällande cellförändringar. Även i detta fall är kravet en tidsperiod, ex 3 år, innan försäkringen tecknas.

Ålder

En cancerförsäkring kan tecknas upp till en viss ålder (ex. 65år) och kan sedan behållas fram till en viss ålder (ex. 70år).

Pris

Det är framförallt två faktorer som avgör priset på cancerförsäkringen. För det första är det hur många olika diagnoser den täcker. Är det enbart de vanligaste cancerformerna eller är det i stort sett alla?

För det andra är det ålder på försäkringstagaren. Ju äldre man är desto högre premie kommer behöva betalas.

Ex. AIG Cancerförsäkring för kvinnor

Som lägst kostar cancerförsäkringen 39kr. Det är då på basnivå (för de vanligaste cancerformerna) och med engångsbelopp på 50.000kr. Försäkringstagaren är 18-29år.

Som mest kostar samma försäkring ca 249kr. Det är då på basnivå (för de vanligaste cancerformerna) och med ett engångsbelopp på 100.000kr. Försäkringstagaren är då 60-65år.