Europeiska (ERV) är ett försäkringsbolaget som valt att fokusera helt och hållet på reseförsäkringar. Genom att de samarbetar med flera resebyråer och kreditkortsföretag är det ett stort antal svenskar som årligen täcks av en reseförsäkring hos ERV. Detta utan man egentligen vet att det just är ERV som står bakom försäkringslösningen.
Försäkringarna kan självklart även tecknas privat. Med ett unikt och mycket stort utbud finns reseförsäkring för alla tillfällen. Oavsett om man ska studera utomlands, resa på semester eller utföra extremsport.

Backup Basic/Extend

Reseförsäkringen ”Backup Basic” passar främst till de som planerar en längre utlandsvistelse. Det kan exempelvis vara för att studera, vara Au Pair, ströjobba eller att genomföra jorden-runt resan. Försäkringen rekommenderas även som ett bra grundskydd till de som inte har grundläggande reseförsäkring (ex. genom hemförsäkringen)

Backup Basic kan ses som en grundläggande och bred reseförsäkring som bland annat har försäkringsdelarna Sjukvård, Hemtransport, Ansvar- och Rättsskydd och Reseavbrott.
Den som vill ha ett ännu bredare och heltäckande skydd kan teckna Backup Extend. Då tillkommer försäkringsdelen ”Förlust av ägodelar”. Därmed kan man få ersättning om bagage, resehandlingar eller annat blir stulet under resan.

Prisexempel enligt hemsidan: Grundpris under de 30 första dagarna 366kr respektive 621kr. Mellan dag 31 och 365 kostar den 13kr/21kr per dag.

Smart/Smart Plus

Den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen räcker vanligtvis 45 dagar (enstaka gäller 60 dagar). Därmed behöver den som är borta längre än denna tid ha en kompletterande reseförsäkring. Det är då som Smart/Smart Plus passar.

Den passar därmed för de som planerar längre resor (max 1 år), inte har någon reseförsäkring via hemförsäkringen eller söker en reseförsäkring som gäller för gravida fram till vecka 32 i graviditeten. Hur långt in på graviditeten som reseförsäkringarna ger skydd varierar kraftigt mellan försäkringsbolagen och på just den punkten är Smart/Smart Plus extra generös.
Smart är en generell och grundläggande reseförsäkring som har de flera klassiska försäkringsdelar så som exempelvis Sjukvård, Hemtransport, Larmcentral, Ansvar- och Rättskydd, Kristerapi och Reseavbrott. Utöver dessa delar ingår, som tidigare nämnts, även Graviditetsförsäkring. Någon självrisk är det aldrig.

Smart går att bygga ut till Smart Plus. Då ingår även ”Förlust av ägodelar” som ger skydd för exempelvis stöld av bagage eller värdehandlingar.

Priset på försäkringen beror på var i världen man kommer att befinna sig och om Smart eller Smart/Plus väljs. Billigast är resa inom Europa som kostar 150kr/200kr första dagen och sedan 28kr/39kr per dag resterande del av de 12 månaderna som försäkringen gäller. Dyrast är resor till USA som kostar 375kr/420kr för grundskydd samt 44kr/55kr per dag därefter.

Besöksförsäkring

Besökare från andra länder har inte tillgång till allmän sjukvård i Sverige. Det betyder att de måste ha en reseförsäkring som täcker eventuella kostnader. Många har detta från sitt hemland – men inte alla. Ett alternativ är att teckna ”Besöksförsäkring”. En reseförsäkring som ger skydd för besökarna och kan ge ersättning på upp till 30.000 Euro vid varje besök.
Försäkringen kan alltså tecknas av de som bor i Sverige och vill ge sina besökare ett bra skydd under besöket i landet. En försäkring kan även behövas för att kunna söka visum till Sverige. Detta om man kommer från ett land som inte är inom Schengenområdet.

Exempel på delar som ingår är Sjukvård, Tandvård, Hemtransport samt Resor i samband med sjukvård.
Prisexempel: Grundpriset (första dagen) är 100kr, därefter är kostnaden 18kr/dag upp till 365 dagar.

Semesterförsäkring/Semesterförsäkring Sport

Precis som namnet på denna försäkring avslöjar så är den utformad för kortare semesterresor. I hemförsäkringen ingår en reseförsäkring och ”Semesterförsäkring” är ett komplement till denna försäkring.

Några av de delar som ingår är Ny resa, Kom ikapp resan, Försenat bagage och Självriskreducering upp till 1500kr.

Den som väljer ”Semesterförsäkring Sport” får även försäkringsdelarna ”Sportutrustning” samt ”Outnyttjade aktivitetskostnader”. Den första delen ger ersättning om utrustning blir stulen och den andra delen om man på grund av olycka/sjukdom inte kan vara med på aktiviteter som man lagt ut pengar för.

Priset avgörs utifrån var i världen resan går samt om man väljer tillägget Sport eller inte. Ett prisexempel på hemsidan att det kostar 115kr/135kr för första dagen och 30kr/40kr kommande dagarna (upp till 45 dagar) om resan är i Europa. I Övriga delar av världen är priset 130kr/165kr samt 40kr/50kr per dag.

Utlandsstudier

Ska du vara utomlands länge och studera passar försäkringen ”Utlandsstudier” mycket bra. Även för de som ska jobba som Au Pair är denna försäkring ett bra alternativ. Ålderskravet är hårdare än på övriga reseförsäkringar då man maximalt får vara 45 år.

I försäkringen finns bland annat delarna Sjukvård, Reseavbrott, Ansvar- och Rättsskydd samt Försenat bagage. Klassiska delar i en reseförsäkring. Det som gör denna unik är däremot försäkringsdelen ”Outnyttjade kursavgifter/resekostnader” som gör att kursavgifter kan fås tillbaka om man via ex. sjukdom inte kan slutföra sina studier.

Prisexempel: Vid resa inom Europa kostar det 520kr för de första 30 dagarna och sedan 20kr /dag i upp till ett år. Är resan inom USA är kostnaden 1190kr samt 39kr/dag. Resterande delar av världen 775kr samt 27kr/dag.

Avbeställningsskydd

De allra flesta ser till att ha avbeställningsskydd på de resor som beställs. Detta genom resebolaget, via det egna försäkringsbolaget eller genom att köpa resan med ett kreditkort (där reseförsäkring ingår). Men det är enbart resans kostnad som går att få tillbaka.

Med avbeställningsskydd från ERV ges ett betydligt bredare avbeställningsskydd. Med denna försäkring kan man få ersättning för avbokade resor, hotell, biljetter och evenemang.
Försäkringen passar alltså de som bokar boende på egen hand (ej paketresor) eller ofta köper dyrare konsert- eller evenemangsbiljetter.
Avbeställningsskyddet är utan självrisk, försäkrar ”syftet” med resan samt har ett högt maxbelopp.

Priset på försäkringen är 6% av det belopp man väljer att försäkra.

Extremsport

Många försäkringar exkluderar personer som utövar extremsport. Detta just på grund av den högre risken som personen utsätter sig för. De som älskar att utmana sig själv på större äventyr kan därmed med fördel teckna försäkringen ”Extremsport”.

Försäkringen passar de som vill utföra sporter som inte innefattas av reseförsäkringen i hemförsäkringen. Denna försäkring täcker alla sporter som är ”lagliga i det land de utövas”.
Exempel på delar som ingår är Räddning, Sjukvård, Hemtransport och Sportutrustning. ’
Prisexempel: Resa inom Norden 225kr/dag 1 samt 45kr/dag resterande dagar i max 365 dagar. Sker resan inom Europa är priset 375kr och 75kr/dag, resa inom Amerika kostar 525kr och 105kr/dag, resa inom resterande del av världen kostar 450kr och sedan 90kr/dag.

Komplett

ERV erbjuder ett flertal nischade reseförsäkringar som specialiserats på enstaka försäkringsdelar. Sedan finns ”Komplett” som just är det – komplett. Den kan tecknas oavsett vilket ålder försäkringstagaren är och gäller för det mesta som kan hända på resan.

Försäkringen passar de som vill ha ett så brett försäkringsskydd som möjligt, är på resande fot i mer än 45 dagar eller är över 70 år. Att man rekommenderar försäkringen till de över 70år är för att många andra reseförsäkringarna inte kan tecknas av personer vid den åldern.

Exempel på försäkringsdelar som ingår är Sjukvård, Hjälp på plats, Försening, Anhörig resa, Hemtransport och Service 24/7.

Prisexempel: Inom Norden kostar den 265kr för första dagen och sedan 58kr/dag. Priset inom Europa är 405kr och 71kr/dag och i resterande del av världen 565kr och 104kr/dag. Försäkringen har ingen självrisk.

Företagsförsäkring.

De företagsförsäkringar som ERV erbjuder är specialanpassade för företag som jobbar mycket internationellt. De sex försäkringar som kan tecknas är följande:

Tjänstereseförsäkring -Försäkring som anpassas utifrån företagets behov av försäkringsskydd på tjänsteresor.
Expatriatförsäkring -Försäkring som är anpassad för att ge trygghet för utlandsbaserad personal.
Försäkring för affärsbesök – Här ingår Sjukvård & Olycksfall, Bagageförsäkring, Ansvar- och Rättsskydd för de utländska gästerna
Affärsreseförsäkring – Passar för företag som bara genomför enstaka affärsresor. Ger ett heltäckande skydd på resan.
Reseförsäkring Grupp & Konferens – En gruppförsäkring som ger alla i gruppen samma försäkringsskydd. Ger grupprabatt mot om individuella försäkringar tecknats.
Semester 365 – Försäkring som gäller i ett år och täcker samtliga semesterresor. Priset är alltid 799kr och gäller för hela familjen. Innehåller exempelvis avbeställningsskydd och gäller i upp till 90 dagar.