Många nybildade företag har behov av finansiering för att kunna köpa in varor, maskiner och inventarier. Men det gäller även företag som planerar expansion eller större investeringar. För företag finns ett flertal olika alternativ att välja mellan för att få tillgång till det kapital som behövs. En vanlig väg är företagslån. Även dessa finns i flera olika former. Vilken form som passar bäst beror delvis på företagets storlek och önskat lånebelopp men även på kreditvärdigheten på företaget samt företagsform.

Långivare
Lånebelopp Löptid Ränta Ålder Betyg
30 000-500 000 kr 1-18 månader från 30.00%
Ansök nu
5star
20 000 – 1000 000 kr 6-12 månader ca 35.00%
Ansök nu
5star

Företagslån & Säkerhet

När ett företagslån tecknas kräver oftast kreditgivaren att någon slags säkerhet ska finnas för lånet. Dessa kan delas upp mellan realsäkerhet och borgen.

Realsäkerhet
– Med realsäkerhet menas att tillgångar hos företaget pantsätts och därmed är säkerhet för lånet. Vad som kan användas som säkerhet för lånet varierar beroende på företag och lånebelopp. Det kan vara allt från en byggnad till exklusiva bilar eller andra fordon. Det kan även vara värdepapper så som aktier eller obligationer. Huvudsaken är att det är en tillgång med ett större värde.

När en tillgång pantsätts har kreditgivaren rätten att sälja denna egendom i det fall som skulden inte regleras enligt låneavtalet. Detta kan jämföras med bolån för privatpersoner där bostaden är säkerheten för lånet.

Borgen – I detta fall går en eller flera personer in med personlig säkerhet för lånet. Det kan då handla om Enkel borgen eller Proprieborgen. I det första fallet har kreditgivaren inte rätt att kräva borgensmannen på pengar förrän det är fastslaget att låntagaren inte har någon egendom som kan utmätas. Med proprieborgen kan kreditgivaren kräva återbetalning av skulden från borgensmannen utan att man valt att försöka få in skulden av låntagaren först.

Om företagsformen är Enskild Firma eller Handelsbolag är den personliga ekonomin samma sak som företagets ekonomi. Därmed blir den säkerheten som används för lånet de privata tillgångarna.

Företagslån på mindre summor

Det finns ett flertal kreditbolag som erbjuder företagslån på lägre summor. Det kan exempelvis vara att maximal lånesumma får vara 500.000kr. Fördelen med många av dessa aktörer är snabbheten och enkelheten. Som företagare behöver man inte boka bankmöte och presentera en rad olika dokument för att kunna genomföra en låneansökan. Ansökan sker istället online och tar inte mer 5-10 minuter. Inom 24-48 timmar ges svar och pengarna kan betalas ut inom någon dag.

Dessa lån är uteslutande med personlig borgen. Ibland finns kravet att minst två borgensmän måste finnas om ett större belopp ska lånas.

Fördelen med dessa företagslån är den enkla ansökningsprocessen och att man inte behöver ha tillgångar som säkerhet. Däremot är den totala kostnaden för dessa lån är betydligt högre än lånen som tecknas på en större bank. Det är inte ovanligt att kostnaderna uppgår till 30-50% av lånesumman över ett år. Exempel på kreditgivare är OPR-Företagslån samt Ferratum Business.

Vid bankkontakt

Om företagslånet ska tecknas hos någon av de större bankerna krävs oftast ett besök på banken. Detta eftersom de vill ta del av bland annat affärsidé, resultatrapporter och balansrapporter. I likhet med hur banken ser på en privatpersons ekonomi innan ett privatlån beviljas så vill de se på företagets ekonomi innan ett företagslån beviljas.

När man går till banken för att ansöka om lån bör man därför ha med sig vissa dokument. Grunden är affärsidén, affärsplanen. Här presenteras vad målet är med företaget och hur man ska nå dit. Sedan bör man även ha med sig resultatrapporter och balansrapporter för tidigare år för att därigenom visa banken företagets ekonomiska situation.

En fördel är även om man har med sig en investeringskalkyl. Det är en kalkyl som visar hur investeringarna kommer att löna sig över tid. Helt enkelt en planering på vilket resultat de lånade pengarna förväntas göra. Man ska även funderat över vad som kan användas som säkerhet för lånet då det är vanligast att säkerhet krävs för ett företagslån. En fördel kan vara att fråga vilka dokument man ska ha med sig inför träffen.

Alternativ till storbankerna

ALMI

Almi AB ägs av staten och har som mål att skapa ” möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas”. Detta sker genom rådgivning, lån och riskkapital. Här finns olika lån att ansöka om beroende på om det är ett etablerat företag eller ett relativt nytt. Generellt vänder de sig till små och medelstora företag.

När ett lån tecknas är säkerheten för lånet en företagsinteckning samt ofta även en borgen. Räntesatsen sätts individuellt men ska inte konkurrera med privata aktörer. Det är därmed ofta företag som inte får lån hos sin vanliga bank som vänder sig till ALMI. Räntan är högre, vilket speglar risken, men samtidigt kan lån beviljas i större utsträckning. Återbetalning av lånet sker på 3-5 år och någon specifik övre gräns gällande lånebelopp finns inte.

De som bara behöver låna mindre summor kan välja Microlånet. Främst vänder sig detta lån mot nystartade företag och unga företag som behöver kapital för att kunna växa. Det är på maximalt 200.000kr och kreditbedömningen grundar sig främst på möjligheten med affärsidén.

ALMI har som mål att inte konkurrera med kreditgivare på den svenska marknaden utan ska snarare ses som ett komplement. Detta inte minst för nystartade och små företag som annars kan ha mycket svårt att få tag på finansiering.

Peer to Business

Ett, än så länge, ganska ovanligt företagslån är de som kallas för Peer-to-Business (P2B-lån). I detta fall är det privatpersoner som lånar ut sina pengar till företag för att företaget ska kunna genomföra en investering eller expansion. Utlåningen sker genom en plattform vilket gör att de som lånar ut pengar kan vara anonyma mot kredittagaren. Hur räntesatsen sätts för företagen kan variera något mellan olika plattformar. Men grundidén är att företagen kan ha många olika långivare istället för bara en, vilket sker om lånet tecknas på en bank. För privatpersoner blir detta även ett sätt att investera i företag som man tror på och vill stödja.

Enskild Firma – Låna privat

Juridiskt och skattemässigt är företagaren och företaget samma fysiska person om man driver en Enskild Firma. Därmed kan man lika gärna teckna ett privatlån och finansiera företagets verksamhet. En annan möjlighet är att höja bolånet för att därigenom få så låg ränta som möjligt. Som alltid bör man enbart låna den summa man vet att man klarar av att betala tillbaka. Detta även om företaget inte skulle utveckla sig som önskat.

Ferratum Business

Via Ferratum Business har företag möjlighet att låna mellan 20.000kr och 500.000kr. Beloppet ska sedan återbetalas på 6-12 månader.
Ferratum är ett av de kreditbolag där ansökan går snabbt att genomföra och svaret även kommer snabbt gällande om lånet blir beviljat eller inte. Om lånet blir beviljat betalas detta ut inom 24 timmar.

De krav som finns är att företaget varit registrerat i minst två år, att omsättningen ska vara minst 750.000kr samt att ägarna av företaget ska vara skrivna i Sverige. Utöver det krävs även en personlig borgen för lånet.

Räntan avgörs av flera faktorer men är i genomsnitt på 2,9% per månad enligt dem själva. Ett exempel som finns på hemsidan visar att ett lån på 100.000kr som ska betalas över 6 månader kommer att kosta företaget 17.000kr. Det som kännetecknar dessa företagslån är enkelheten – och de höga kostnaderna.

Även OPR-företagslån har ett liknande koncept.