Insplanet är till största sannolikhet Sveriges största aktör inom jämförelser av försäkringar. Genom en mycket enkel tjänst går det att gratis jämföra ett stort antal försäkringsbolag mot varandra för att därigenom hitta det bolag som passar bäst.

För många är det priset som är avgörande i val av försäkringsbolag men den jämförelse som Insplanet gör visar mer information än bara pris. De lyfter fram olika fördelar med de olika försäkringsbolagen för att visa upp en tydligare och bredare bild av vad försäkringarna erbjuder.

Hur jämför man försäkringar?

Insplanet har sin styrka i användarvänligheten och servicen. Det är alltid lätt att förstå vad man ska ange för information för att få en så tydlig försäkringsjämförelse som möjligt. Detta sker i tre enkla steg.

• Fyll i formuläret
Första steget är att i menyn välja den försäkring som ska jämföras och sedan fylla i den information som efterfrågas. Ska bilförsäkringar jämföras fyller man exempelvis i bilens registreringsnummer, adress, körsträcka per år, personnummer, boendeform, parkeringssätt och om trafik-, halv- eller helförsäkring önskas.

• Se Priser och Jämför
Andra steget är att klicka på ”Jämför försäkring” och inom kort presenteras en tydlig uppställning av de olika försäkringsbolagen, dess priser och dess fördelar.

• Teckna tryggt och enkelt
Tredje steget är att välja den försäkring som passar bäst och teckna försäkringen hos detta bolag.
Genom Insplanet sker en snabb, enkel och helt gratis jämförelse. En jämförelse som inte tar mer än någon minut men som kan göra att man spar tusenlappar.

Hur hittar jag mer information?

Grunden hos Insplanet är deras jämförelsetjänst. Men utöver denna har de ett mycket stor utbud av informativa artiklar om försäkringar och vad man bör tänka på i val av försäkring. Detta både generellt om de olika försäkringarna samt mer specialiserad information om olika delar inom försäkringsskyddet.
Genom samarbete med Carfax kan de även erbjuda historik om bilar. Man kan därmed se hur många ägare som bilen haft.

Vilka försäkringsbolag jämförs?

Det är inte alla försäkringsbolag som jämförs av Inpslanet. Men då ett stort antal är med i jämförelsen skapas ändå en tydlig bild över var man bör teckna sin försäkring för att hålla nere priset. År 2016 ingick följande bolag i jämförelserna, Accept, Alandia. Dina Försäkringar, Euro Accident, Folksam, Gjensidige, IF, Jobbgaranti, Länsförsäkringar, Moderna, Moderna Smart, Nu, Redo+, Skandia, Svedea, Trygg-Hansa, Vardia och Villaägarna.

Vilka försäkringar kan jämföras?

Via Insplanet kan alla vanliga försäkringar jämföras och tecknas. Har man däremot behov av specialförsäkringar kan specifika försäkringsbolag behöva kontaktas. Exempelvis finns inte Hästförsäkring eller Cancerförsäkring med bland de som kan jämföras.

Via Insplanet kan följande försäkringar jämföras:

Fordon:

Bilförsäkring
ATV-Försäkring
Båtförsäkring
Husvagnsförsäkring
Husbilsförsäkring
Lastbilsförsäkring
Mopedförsäkring
Släpvagnsförsäkring
Skoterförsäkring
Företagsbilsförsäkring
Vattenskoterförsäkring

Boende:

Hemförsäkring
Villaförsäkring
Fritidshusförsäkring
Reseförsäkring

Person:

Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Sjuk – & olycksfallsförsäkring
Barnförsäkring
Inkomstförsäkring