En kontokredit är en flexibel lånemöjlighet som är enkel att utnyttja. När ansökan skickas in till kreditbolaget anges hur stort belopp på krediten som önskas. Därefter behåller man möjligheten att utnyttja denna kredit så länge som den inte missköts. Till skillnad mot ett lån, där hela summan betalas ut direkt, kan kredittagaren själv välja hur stor summa av krediten som ska utnyttjas vid varje tillfälle. Det kan därmed delvis jämföras med krediten på ett kreditkort. Så fort som den utnyttjade krediten återbetalats finns möjlighet att utnyttja krediten igen.

En kontokredit ska främst användas för lån på mindre summor under en kortare period. Är det större summor eller längre period som pengar behöver lånas är oftast ett privatlån ett bättre alternativ rent ekonomiskt.

Det finns två olika slags kontokrediter. Den som är kopplad till ett bankkonto och den som är en fristående onlinekredit. Dessa har vissa likheter men skiljer sig mot varandra på en rad olika punkter.

Kontokredit mot bankkonto

Den vanligaste formen av kontokredit är att en kredit är kopplad till ett bankkonto. Om pengarna är slut på kontot, och kontoinnehavaren betalar med pengar från kontot, aktiveras krediten automatiskt. Krediten utnyttjas direkt och det uppstår då en räntekostnad för utnyttjat kreditbelopp.

Så fort det kommer in pengar på kontot dras automatiskt den del som behövs för att krediten ska återbetalas. När krediten inte längre utnyttjas uppstår inte heller någon räntekostnad.

Utnyttja krediten – När pengar saknas på kontot utnyttjas krediten automatiskt. Som kontoägare behöver man inte göra något alls utan krediten fungerar per automatik när saldot är för lågt.
Ränta – Räntenivån på en denna sorts kontokredit ligger på ca 10%. Därtill kan det uppkomma uppläggningsavgift. Det är också vanligt att en årsavgift betalas för att ha denna kredit. Det kan ex vara 2% av kreditbeloppet med en lägsta nivå på 200kr.

Återbetalning – Krediten är löpande och vanligtvis finns inte något specifikt krav gällande återbetalning av utnyttjad kredit. Att utnyttja denna kredit under längre tid är däremot inte en rekommendation. En kontokredit är främst till för att utnyttjas under en kortare tid, ex ett par månader.

Återbetalning sker automatisk när pengar kommer in på det konto som krediten är kopplad till. Därmed regleras skulden oftast vid löninbetalningar.

Belopp – Lägsta, respektive högsta, kredit som ges på en kontokredit varierar mellan olika kreditgivare. Hos vissa är gränsen 10.000-50.000kr medan det hos andra kan förekomma möjlighet att få en kredit beviljad på ca 150.000kr. Hur stor kredit som beviljas beror till stor del på kredittagarens inkomst. Gränsen kan exempelvis vara ”maximalt 10% av årsinkomsten”.

Betalningsanmärkningar – Personer med betalningsanmärkningar brukar inte kunna teckna dessa krediter.

Krav på andra tjänster – För att få en kontokredit hos en bank kan det finnas krav på att man även har andra tjänster hos banken. Exempelvis finns det banker som kräver att man har betal- eller kreditkort hos dem för att kontokrediten ska kunna aktiveras.

Onlinekredit

En annan slags kontokredit är de krediter som även går under namnet ”onlinekredit”. Dessa krediter skiljer sig däremot på ett flertal punkter mot kontokrediterna ovan.
Likheten är att det är en kredit som kan utnyttjas när behov av pengar uppstår. Det är därmed betydligt enklare att ha och utnyttja en kontokredit än att fylla i en låneansökan och teckna ett lån om det saknas några tusen en månad.

När ansökan sker anges hur stor kredit man vill ha och om den beviljas finns pengarna tillgängliga på ett konto på internet. Dessa kan utnyttjas vid behov.
Utnyttja krediten – När kredittagaren vill ha tillgång till pengarna behöver ett uttag aktiveras. Detta kan bland annat ske genom inloggning på hemsidan. När detta sker betalas pengarna ut till föranmält bankkonto. Detta skiljer sig alltså mot kontokrediten som beskrivs ovan där krediten utnyttjas automatiskt.

Ränta – I likhet med kontokredit mot personkonto uppstår en räntekostnad när krediten utnyttjas. Skillnaden är att räntan i detta alternativ är betydligt högre. Det är inte ovanligt med en månadsränta på ca 7-10%. Detta innebär alltså en effektiv ränta på över 80%. Bland de billigare alternativen finns effektiv ränta kring 30-40%. Att kreditbolaget tar ut någon årsavgift är ytterst ovanligt.

Återbetalning – Återbetalning av skulden måste ske delvis varje månad. Minsta återbetalningsbelopp varje månad är ofta en viss procent av den utnyttjade krediten. Det finns även alternativ där minsta återbetalningsbeloppet är en fast summa som är olika stor beroende på utnyttjad kredit. Däremot finns alltid ett lägsta belopp som måste betalas vilket vanligtvis sker mot faktura.

Belopp – Något som karaktäriserar kontokrediter online är lånesumman. Det är inte ovanligt att man kan ansökan om kredit ner till 500kr-1000kr. Den högsta nivån är 15-50.000kr.
Betalningsanmärkning – Många av de kreditgivare som erbjuder kontokrediter online accepterar att kredittagaren har betalningsanmärkning.
Krav på andra tjänster – Några krav på att utnyttja andra tjänster hos kreditgivaren finns inte för att kontokrediten ska få tecknas.

Varför kontokredit?

Snabb åtkomst av pengar vid plötsliga behov
Den som har en kontokredit har alltid tillgång till pengar (förutsatt att inte krediten är utnyttjad till sin helhet). Om behov finns att låna en mindre summa kan krediten utnyttjas direkt. Alternativet hade varit att ansöka om och teckna ett privatlån. Det är mer omständligt och tar längre tid. Dessutom har privatlån oftast lägsta lånesumma på 10.000kr. Kontokredit är därmed en snabb, enkelt och flexibel lösning.

Flexibel återbetalning
Om ett lån tecknas ska återbetalning ske med en fast summa varje månad. Med en kontokredit kan återbetalning ske mer flexibelt. Därmed kan man betala en större summa de månader detta är möjligt, och en betydligt mindre summa andra månader.

Utnyttja valfritt belopp
En stor fördel med en kontokredit är att man kan utnyttja ett fritt belopp. Den som behöver 1800kr kan välja att utnyttja krediten på detta belopp. Ska ett lån tecknas krävs det ofta betydligt högre belopp då minsta gränsen för privatlån oftast är kring 10.000kr. Det finns visserligen möjlighet att teckna snabblån på lägre summor men då är räntan betydligt mycket högre. Det är även enbart det utnyttjade beloppet som man betalar ränta för.