För de som vill låna pengar finns idag ett extremt stort utbud av kreditgivare att välja mellan. Att hitta det bästa alternativet gällande ränta, avgifter och amorteringstid är därmed inte helt lätt. Allt för många jämför inte ens räntorna utan kontaktar av ”gammal vana” den bank man har privatkonto och resterande privatekonomi hos. Men de som inte jämför räntor och villkor har många gånger onödigt dyra lån.

Med hjälp av en låneförmedlare kan man snabbt och gratis jämföra ca 20 banker. Det är därmed ett enkelt sätt att pressa sina lånekostnader. Att gå via en låneförmedlare har även andra fördelar. Exempelvis kan det öka chansen att få lånet beviljat och denna väg går betydligt snabbare än att jämföra bankerna på egen hand.

Låneförmedlare
Lånebelopp Löptid Ränta Ålder Betyg
5000 – 500 000 1 – 15 år från 3,50% 20 år
Ansök nu
5star
10 000 – 400 000 kr 1-15 år från 3,50% 20 år
Ansök nu
5star
5000 – 500 000 kr 1 – 15 år 4,95 % – 17,55 % 18 år
Ansök nu
5star
5000 – 400 000 kr 3 – 12 år från 3,75% 20 år
Ansök nu
5star
5000 – 500 000 kr 1 – 15 år 3,25 – 18,15 % 18 år
Ansök nu
5star
5000 – 400 000 kr 1 – 15 år 4,95 % – 17,55 % 18 år
Ansök nu
5star

Låneförmedlare – Så fungerar det

En låneförmedlare är ett företag som gratis hjälper privatpersoner att jämföra lånevillkor hos ett flertal olika banker. Några av de mer kända låneförmedlarna är Lendo, Zmarta och Freedom Finance. Tjänsten fungerar på följande sätt:

Kortinfo:

Fyll i ansökan – Ansök om lån på hemsidan

Kreditupplysning och bankkontakt
– Låneförmedlaren tar kreditupplysning och skickar vidare information till sammarbetande banker.

Förslagen presenteras och lånet tecknas – De olika kreditgivarnas låneförslag presenteras. Nu kan man välja vilken kreditgivare som ger bäst villkor. Därefter tecknas lånet och pengarna betalas ut.

Med en insats på några minuter hittas den bästa kreditgivaren ur ett stort utbud.

Längre info:

Fyll i ansökan
En låneansökan fylls i på låneförmedlarens hemsida. Denna ansökan är nästan identisk med en låneansökan som fylls i hos en bank. Skillnaden är att låneförmedlaren inte är en bank och lånar därmed inte ut pengar. Ansökan kommer istället förmedlas vidare till en rad banker för att en lånejämförelse ska kunna ske.

I ansökan anges först önskat lånebelopp samt önskat amorteringstid. Det är mycket vanligt att man kan välja mellan att låna 10.000kr och 500.000kr i mellan 1 och 15år. En del låneförmedlare förmedlar lån ända ner till 1000kr och vissa har maximal lånegräns på 400.000kr.

En annan information som anges är om medsökande ska finnas till lånet. Att ha en medsökande är positivt utifrån att chansen ökar att låneansökan beviljas. Dessutom kan man i vissa fall få lägre ränta. Däremot bör personen som är medsökande vara helt införstådd med vilket ekonomiskt ansvar man har kring återbetalningen av lånet.

Man anger även vad pengarna ska användas till. Det brukar då finnas en rad olika alternativ och även ”övrigt”. Den som av någon anledning inte vill ange vad pengarna ska användas till kan därmed välja detta alternativ.

Det sista som anges är personuppgifter, om man har andra lån, inkomst och andra uppgifter kring den egna ekonomin.

Sammanlagt tar ansökan inte mer än fem minuter att fylla i.

Kreditupplysning och kontakt med bankerna
När en låneförmedlare får in en låneansökan tar de en kreditupplysning på personen. Sedan får bankerna ta del av låneansökan och informationen på kreditupplysning. Det är den informationen som bankerna har till grund när de avgör om de ska erbjuda ett lån eller inte. De banker som vill ge ett låneerbjudande skickar detta till låneförmedlaren. Oftast sker detta inom 24 timmar från att låneansökan skickats in.

Det är vanligt att en låneförmedlare samarbetar med ca 20 kreditgivare (finns även de med färre samarbetspartners). Däremot behöver det inte betyda att hela 20 kreditgivare kommer ge låneförslag. Delvis beror det på önskat lånebelopp då summan som erbjuds varierar kraftigt mellan de olika kreditgivarna. Delvis beror det även på hur de bedömer personens betalningsförmåga och kreditvärdighet. En del kreditgivare kan avslå ansökan samtidigt som andra är beredda att låna ut.

Förslagen presenteras och lånet tecknas
Inom 24 timmar presenteras de låneförslag som kreditgivarna kan erbjuda. Dessa brukar vara gällande i 30 dagar (men det kan variera). Genom att jämföra de olika låneförslagen kan man snabbt och enkelt hitta det lån som passar bäst. Därefter tecknas lånet och pengarna kommer sättas in på anmält konto inom 3-5 arbetsdagar.
Det finns aldrig något krav på att ett lån måste tecknas. Man kan alltså utnyttja denna gratistjänst utan sedan behöva teckna ett lån.

Vad skiljer låneförmedlare åt?

Det finns ett stort antal låneförmedlare som erbjuder sina tjänster online. Grundidén med att jämföra flera olika bankers villkor är lika hos alla låneförmedlare. Däremot skiljer de sig något på vissa punkter.

Belopp
Det lägsta belopp som går att låna via låneförmedlare är ofta 10.000kr. Men det finns även ner till 1000kr. Det högsta beloppet är vanligtvis 500.000kr men det finns även de som inte erbjuder mer än 350.000kr.

Betalningsanmärkning
En del låneförmedlare samarbetar med banker som även ger lån till personer med betalningsanmärkningar. Andra låneförmedlare har inte dessa samarbeten. Därmed skiljer sig låneförmedlarna åt gällande om de tillåter betalningsanmärkningar eller inte.

Antal samarbeten
De största låneförmedlarna i Sverige, ex Zmarta, Lendo och Freedom Finance samarbetar med ca 20 olika kreditgivare. Det blir därmed ett stort urval av kreditgivare att välja mellan och därmed kan man lättare hitta ett lån som passar.
De mindre låneförmedlarna samarbetar med betydligt färre kreditgivare. I vissa fall handlar det om 8-9 st och vissa uppger inte ens hur många de samarbetar med. En rekommendation är att hålla sig till de som har ett samarbete med många olika företag.

Support
Att genomföra en låneansökan online är enkelt och går snabbt. Låneförmedling är över överlag mycket enkelt uppbyggt. Men självklart kan det uppkomma frågor. Det är exempelvis inte alla som vet vad effektiv ränta eller annuitetslån är för något. Att då kunna ringa kundtjänst är en trygghet och säkerhet för att man ska kunna välja rätt lån. De flesta har telefonsupport 6-7 dagar i veckan men vissa har telefonsupport enbart några timmar i veckan, andra inte alls.

Fördelar med låneförmedlare

Den som vill teckna ett privatlån bör i de flesta fall använda sig av en låneförmedlare. Detta eftersom det finns så många fördelar mot att jämföra banker på egen hand.

Snabbare jämförelse
Det tar inte mer än fem minuter att fylla i en låneansökan hos en låneförmedlare. Sedan kan man vänta in svaren från bankerna som brukar levereras inom 24 timmar. Det kan jämföras mot att göra en unik låneansökan till varje bank och sedan sammanställa de svar som kommer på egen hand. Om varje ansökan tar fem minuter skulle det ta ca 1,5 timme att fylla i ansökningar till 20 banker.

Bara en kreditupplysning
En person som väljer att kontakta 20 banker själv kommer att få fylla i 20 separata låneansökningar. Varje bank kommer även att ta en separat kreditupplysning. Inom kort finns därför hela 20 kreditupplysningar på personen som vill teckna lånet.

En person som istället väljer att jämföra ca 20 banker, via en låneförmedlare, kommer enbart att fylla i en låneansökan. Därmed sker bara en kreditupplysning. Sedan tar alla kreditgivare del av informationen på denna.

Genom att använda låneförmedlare hålls antalet kreditupplysningar nere vilket är positivt. En person som har många kreditupplysningar på sig i samband med att ett lån ska tecknas kan nämligen få svårare att få lånet beviljat.

Samma villkor
Det spelar ingen roll om man gör en låneansökan direkt till banken eller om den förmedlas via en låneförmedlare – det blir ändå samma villkor. Oavsett väg erbjuds alltså samma ränta och villkor på lånen.

Hur tjänar låneförmedlare pengar?

Tjänsten som låneförmedlare erbjuder är gratis att använda sig av. Som konsument betalar man alltså inget för att använda sig av tjänsten. Låneförmedlarnas intäkt kommer istället från de banker och kreditbolag som de har samarbete med. De vill vara med i jämförelsen eftersom allt fler privatpersoner inser fördelen med att teckna privatlån via låneförmedlare.

Kostnaden för kreditgivaren påverkar däremot aldrig låntagarens villkor på lånet. Det är alltid exakt samma villkor som om en låneansökan hade skickats in direkt till kreditgivaren.