Länsförsäkringar erbjuder heltäckande tjänster inom bank och försäkring. Enligt Svenskt Kvalitetsindex hade de ”Sveriges nöjdaste kunder 2015” inom flera kategorier. Både inom bilförsäkringar, sakförsäkringar och företagsförsäkringar fick försäkringsbolaget högsta betyg. Detta återspeglar sig även i att många väljer detta bolag för just dessa försäkringar. Bland annat är var tredje bil i Sverige försäkrad av Länsförsäkringar.

En fördel kan vara att samla flera tjänster hos företaget då detta ger rabatter. Som mest går det att få 20% rabatt på sakförsäkringarna.

Hemförsäkringar

Hemförsäkring bör vara en självklar försäkring oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. Försäkringen ger ett grundläggande ekonomiskt skydd för de som bor i bostaden samt dess egendom. Oavsett hemförsäkring från Länsförsäkringar ingår Egendomsskydd, Ansvarsskydd, Rättsskydd, Överfallsskydd, Reseskydd, ID-skydd, Utökat reseskydd och Allrisk egendom.

Villahem

Villahemförsäkringen kombinerar en hemförsäkring med en villaförsäkring. Den ger alltså samma skydd som en hemförsäkring men med tillägget att även bostaden och den mark som bostaden står på är försäkrad. Det är alltså viktigt att skilja på villaförsäkring och villahemförsäkring. Den första försäkringen ger enbart skydd för själva byggnaden och marken. Med en villahemförsäkring fås komplett försäkringsskydd för både byggnaden/marken och hemmet. Detta då det ingår en hemförsäkring och en villaförsäkring.

Att köpa villahemförsäkring är oftast både billigare och bättre än att köpa separat villaförsäkring och hemförsäkring.

Se hemsidan för aktuella priser

Bostadsrätt

Skillnaden mellan hemförsäkring på hyresrätt och bostadsrätt är inte speciellt stor. Det som tillkommer är ett ”bostadsrättstillägg”. Därmed ges ersättning för exempelvis vattenskador, brandskador och andra skador på bostadsrätten. Bostadsrättstillägget är ett tillägg som kompletterar den försäkring som föreningen har på bostadsrätterna. I vissa fall ingår bostadsrättstillägget i föreningens försäkring och i detta fall behövs enbart hemförsäkring.
Se hemsidan för aktuella priser.

Hyresrätt

De som bor i hyresrätt får oftast lägst pris på sin hemförsäkring. Detta då fastighetsägaren har försäkringar som täcker skador på själva fastigheten. Kom ihåg att hemförsäkring behövs även om du bor inneboende eller har tillfällig adress. Detta eftersom hemförsäkringen ger mer skydd än bara för egendom. Bland annat ingår Rättskydd och Ansvar. Så fort man flyttar hemifrån bör en hemförsäkring tecknas och oftast handlar det då om hemförsäkring för boende i hyresrätt.

Se hemsidan för aktuella priser.

Fritidshus
Fritidshusförsäkring bör väljas om det är en sommarstuga eller annat fritidshus som ska försäkras. Den som däremot bor permanent i sitt fritidshus bör i många fall välja en klassisk hemförsäkring/villahemförsäkring.

Fritidshusförsäkringen kan kompletteras med ”Allrisk byggnad”. Detta skydd kan ge ersättning när skador uppstår på byggnader/tomt som annars inte täcks av den grundläggande försäkringen.

Se hemsidan för aktuella priser.

Gård

Gårdsförsäkring passar för de som bor på en gård men där man inte bedriver någon, eller ytterst lite, lantbruksverksamhet. Det kan exempelvis vara gårdar där verksamheten har fokus på skogsbruk eller hästskötsel.

Denna försäkring gäller själva gården och gårdsbyggnaderna och försäkrar alltså inte bostaden eller de som bor där. Därmed behöver man även komplettera med en villaförsäkring och hemförsäkring alternativt en villahemförsäkring.

Försäkringen kan kompletteras med följande tillägg för att skapa ett bredare försäkringsskydd.

Allriskförsäkring Gårdslösöre – Kan ge ersättning för skada på/förlust av maskiner och redskap på gården.
Träskadeinsekter – Kan ge ersättning för sanering i det fall som huset angrips av skadedjur som ex. hästmyror.
Skogsförsäkring – Skogsförsäkring finns i olika storlekar och kan ge ersättning för skador på skogsegendomen.
Särskilda Gårdsbyggnader – Kan ge ersättning för återställning av speciella byggnationer eller utsmyckningar på gårdsbyggnader.

Se hemsidan för aktuella priser.

Student

Studentförsäkringen är speciellt utformad för att möta det försäkringsbehov som studenter har under studietiden – förutsatt att de har eget boende. Försäkringen bör tecknas senast första dagen man flyttar hemifrån.

Studentförsäkring brukar vara billigare än en vanlig hemförsäkring så för det som studerar är det ofta smart att se över detta alternativ.
Länsförsäkringar erbjuder även ett paketpris för både hemförsäkring och banktjänster. För 49kr/mån fås bankkort, internetbank, telefonbank, hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Se hemsidan för aktuella priser.

Fordon

Ett fordon ska alltid vara försäkrat från första dagen man äger det. Detta med minst trafikförsäkring. Den som vill ha ett bättre försäkringsskydd kan välja på halv- eller helförsäkring. Till många fordon finns även tilläggsförsäkringar som förbättrar enskilda delar av försäkringen.

Bil

Det är lag att man minst har trafikförsäkring på en påställd bil, även om de flesta väljer halv- eller helförsäkring. Länsförsäkringar är ett av de största försäkringsbolagen gällande bilförsäkringar och var tredje bil i landet är försäkrad via detta bolag.

Utöver de delar som alltid ingår i en bilförsäkring ingår det även alltid ”Allrisk” hos Länsförsäkringar. Det betyder att man exempelvis kan få ersättning för skador på klädsel om man spiller i bilen eller rengöring av tank om man tankar fel bränsle. Allrisk gäller däremot enbart upp till att bilen är 8 år.

Utöver helförsäkring går det att skapa ett ännu bättre ekonomiskt skydd. Detta genom att teckna tillägget MER. Med tillägget fås hyrbil de dagar som bilen är på bilverkstad för reparation (försäkringsärende). Utöver det ges även lägre självrisk om man krockar med ett vilt djur eller om bilen blir utsatt för skadegörelse. Oavsett försäkring går det även att undvika självrisk vid stöld om bilen har spårningsutrustning.

Se hemsidan för aktuella priser.

Båt

Länsförsäkringar erbjuder båtförsäkring i tre olika storlekar. Vad som avgör vilken av storlekarna som ska väljas beror främst på båtens värde och vilket försäkringsskydd som eftersträvas.

Ansvar – Den minsta och billigaste båtförsäkringen. Innehåller enbart försäkringsdelen ”Ansvar” vilken kan ge ersättning vid skadeståndskrav.
Bas – Bas innehåller Ansvar, Sjöskada, Uppläggnings- och transportskada, Brandskada, Stöld- och skadegörelse, Rättsskydd och Båtolycksfall.
Max – Innehåller, utöver de ovan nämnda delarna även Maskinskada, Allrisk, Assistans och Avbrottsförsäkring.

Kom ihåg att det alltid finns aktsamhetskrav som måste följas. Om så inte sker kan försäkringen ge mindre (eller ingen) ersättning.

Båtförsäkringen kan även kompletteras med två tilläggsförsäkringar.

Uthyrning – För de som ibland hyr ut båten
Utökat giltighetsområde – Oavsett vilken storlek på båtförsäkring som väljs så gäller skyddet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De som tänker åka utanför dessa länders territorialvatten bör kontakta Länsförsäkringar i förväg.

Se hemsidan för aktuella priser.

Snöskoter

Länsförsäkringars snöskoterförsäkring gäller året runt och kan tecknas som trafik-, halv- eller helförsäkring. I likhet med en bilförsäkring är man enligt lag skyldig att ha försäkringen på snöskotern från första ägardagen.

I halvförsäkring ingår Trafik, Brand, Glas, Stöld, Rättsskydd och Kris. Om helförsäkring väljs ingår även Vagnskada. Det som främst avgör priset är årsmodell och typ av skoter, ålder på försäkringstagaren samt vald självrisk.

Se hemsidan för aktuella priser.

Terränghjuling

Terränghjulingsförsäkring kan tecknas för fyrhjulingar samt andra terränghjulingar. Den kan tecknas som en trafik-, halv- eller helförsäkring och ska alltid tecknas senast samma dag som fordonet köps. Både på halv- och helförsäkring gäller försäkringen även för eventuellt släp som kopplas på.
Det som avgör priset är främst vald försäkringsnivå, ålder på försäkringstagaren samt typ/årsmodell.

Se hemsidan för aktuella priser.

Släpvagn

Släpvagnsförsäkring är troligtvis den billigaste fordonsförsäkringen. Detta främst beroende på att värdet på släpvagnar inte brukar vara så högt. Försäkringen kan tecknas som halv-, eller helförsäkring.

Många tror att släpvagnen täcks av en vanlig bilförsäkring men så är inte fallet. Den som äger en släpvagn måste därmed ha en speciell försäkring för denna. Däremot finns ingen lag på att försäkring krävs. Skulle en olycka ske så täcker nämligen bilens trafikförsäkring.

Se hemsidan för aktuella priser.

Husvagn

Länsförsäkringar erbjuder halv- och helförsäkring för husvang. Något krav på att försäkring måste tecknas på en husvagn finns inte. Detta i motsats mot exempelvis bil eller motorcykel. Orsaken är att dragfordonets trafikförsäkring gäller om olycka skulle ske där trafikförsäkringen förväntas ge ersättning.
Det som skiljer halv- och helförsäkringen är att helförsäkringen även har ”Vagnskada”.
Saker som påverkar priset är bland annat årsmodell och vikt på husvagnen, hur gammal försäkringstagaren är samt var i landet som försäkringstagaren bor.

Husbil

Husbilsförsäkringen hos Länsförsäkringar kan tecknas som trafik-, halv- eller helförsäkring. Vilken av dessa tre nivåer som ska väljas beror främst på ålder och värde på husbilen. De som köpt en helt ny modell behöver enbart halvförsäkring eftersom vagnskadegaranti brukar ingå några år. Om detta inte längre ingår kan helförsäkring vara bästa alternativet. Att enbart ha trafikförsäkring rekommenderas enbart om bilen har ett mycket lågt värde.

Det som skiljer helförsäkringen mot halvförsäkringen är att även ”Vagnskada” ingår. Detta då med en självrisk på 3000kr eller 5000kr (valbart).
Tre fördelar med husbilsförsäkring hos Länsförsäkringar är att maskinskadeförsäkringen gäller till bilen är 8 år (eller åkt 12000mil), att personlig egendom försäkras till 20.000kr och att Assistans erbjuds dygnet runt.

Kom ihåg att försäkringen inte gäller i alla länder. Det bästa är att kontrollera detta med försäkringsbolaget innan utlandsresan påbörjas.

Se hemsidan för aktuella priser.

Moped

En moped måste vara försäkrad från första ägardagen. Förutsatt att den inte är avställd och därmed inte får användas. Man kan välja mellan trafik-, halv- eller helförsäkring. Detta oavsett om det är EU-moped (klass I) eller moped (klass II). Däremot skiljer innehållet något i försäkringarna beroende på vilket typklass de är. Det är exempelvis högre självrisk vid Stöld och Asisstans på EU-mopeden.

För att försäkringen ska gälla krävs att ägaren följer vissa aktsamhetskrav. Om trimning sker kan försäkringsbolaget helt avsäga sig försäkringsansvar. Kom även ihåg att det är lag på att bära hjälm.

Se hemsidan för aktuella priser.

Motorcykel

Enligt lag måste en motorcykel vara försäkrad från första ägardagen (om den inte är avställd). Valet finns mellan trafik-, halv- och helförsäkring. Utöver det kan tre försäkringsnivåer väljas:

MC Smart – Passar för de som sätter säkerheten högt och alltid kör med skyddsutrustning, alltid har motorcykeln i garage på natten och inte lånar ut den till andra än de inom familjen. Genom att hålla högre säkerhet kan även ett lägre pris erbjudas.

Årsförsäkring – De som inte ställer av motorcykeln under vinterhalvåret kan med fördel välja årsförsäkring. Om motorcykeln ändå ställs av går det inte att få tillbaka försäkringskostnaden för resterande del av året.

Basförsäkring – En grundläggande motorcykelförsäkring som passar för de som årligen ställer av och ställer på sin motorcykel beroende på säsong.
Tre fördelar med Länsförsäkringars motorcykelförsäkring är att maskinskada kan ersättas till motorcykeln är 5år (alternativt 5000mil), att Assistans gäller dygnet runt samt att möjlighet finns att teckna tilläggsförsäkring.

Se hemsidan för aktuella priser.

Lätt lastbil

Försäkringen ”Lätt Lastbil” finns både som försäkring för privatperson och för företagare. Den går att teckna som trafik-, halv- och helförsäkring. Utöver det breda försäkringsskydd som helförsäkringen ger kan man teckna tillägget MER som ger ersättning för hyrbil om lastbilen är på reparation samt sänkt självrisk på skador som uppkommer vid krock med djur. Den sänkta självrisken gäller även vid skadegörelse.

Kom ihåg att teckna försäkring från första dagen som lastbilen ägs och att kontakta försäkringsbolaget om den årliga körsträckan ändras.

Se hemsidan för aktuella priser.

Veteranbil

Veteranbilsförsäkring, eller Entusiastförsäkring som den heter hos Länsförsäkringar, är en bilförsäkring som är speciellt anpassad till äldre bilar som fortfarande har ett mycket fint skick.
Försäkringen kan tecknas på bilar som minst är 20år och finns enbart i helförsäkring. Bilen förväntas användas mycket lite i trafik och det är detta som håller nere kostnaden. Försäkringen kan även ge ersättning för skador som uppkommer vid transport eller på utställningar.

Efter att en ansökan om Entusiastförsäkring skickats in kommer Länsförsäkringarna att göra en besiktning av bilen innan försäkringen ev. godkänds. Utöver besiktning finns ytterligare krav för att få teckna försäkringen. Det får inte vara en bruksbil, bilen ska stå i garage, körmil per år får inte överstiga 500 mil och skadeförebyggande utrustning måste vara monterad på fordonet.

Se hemsidan för aktuella priser.

Reseförsäkringar

Inför en resa bör man alltid se över gällande reseförsäkringar. De som har en hemförsäkring har en reseförsäkring som ingår i denna. Däremot gäller den oftast bara 45 dagar så för de som ska vara utomlands en längre tid krävs en tilläggsförsäkring.

Reseskydd/Reseförsäkring

Denna reseförsäkring ingår i hemförsäkringen hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller för hela familjen (även barn under 18år på annan adress) och i hela världen. Den kan exempelvis ge ersättning för Sjukvård, Tandvård, Stöld, Hemresa vid katastrof samt Reseavbrott.

Länsförsäkringar hade länge ett tillägg ”Utökat Reseskydd” som kunde tecknas separat. Från 2016 ingår däremot detta i hemförsäkringen. Det betyder att man alltså även har avbeställningsskydd och kan få ersättning vid olika slags förseningar.

Se hemsidan för aktuella priser.

Reseförsäkring vid längre utlandsvistelse

Om man planerar en resa som ska vara längre än den tid som hemförsäkringen ger skydd (genom reseförsäkringen som ingår) behöver en kompletterande försäkring tecknas. Detta är en flexibel reseförsäkring som kan justeras och ändras beroende på gällande behov.

De delar som ingår är Vård- och resekostnader, Egendomsskydd, Ansvarsskydd, Rättsskydd och Överfallsskydd. Utöver dessa kan följande tre tilläggsförsäkringar tecknas:

Återbetalning av utbildningskostnader – Ger ersättning för utbildningstid som inte kunnat utnyttjas på grund av sjukdom/olycka.
Invaliditets- och dödsfallsersättning – Ger ersättning för dödsfall eller medicinsk invaliditet.
Utökat reseskydd – Reseförsäkring som även har avbeställningsskydd och förseningsförsäkringar.

Se hemsidan för aktuella priser.

Person

Den personförsäkring som alla bör ha är olycksfallsförsäkringen. Alla barn bör även skyddas av en barnförsäkring. Utöver dessa finns även andra personförsäkringar som både kan ge ekonomiskt skydd för individen och för dess anhöriga.

Livförsäkring

Livförsäkring är en av de få försäkringarna som inte primärt ger försäkringstagaren en ekonomisk trygghet, utan dess anhöriga. Genom en utbetalning av en engångssumma, vid dödsfall, kan familjen klara av kommande utgifter och behöver därmed exempelvis inte flytta omgående från sitt hus.

Livförsäkringen hos Länsförsäkringar kan tecknas på belopp mellan 200.000kr och 3.000.000kr. De som har årslön över 300.000kr kan välja försäkringsbelopp upp till 10ggr årslönen men maximalt 5.000.000kr. Försäkringen gäller till den dag som försäkringstagaren fyller 75 år.

Se hemsidan för aktuella priser.

Sjukvårdsförsäkring

Den sjukvårdsförsäkring som Länsförsäkringarna erbjuder är uppbyggd av tre delar och finns både för företag och privatpersoner.

Förebyggande Hälsotjänster – Här ingår flera olika tjänster som gör att man kan förebygga ohälsa. Bland annat personligt samtalsstöd och nätbaserad coachning. Det kan då gälla allt från att motverka depression och få sundare alkoholvanor till att sova bättre eller att hantera stress.

Rätt vård i rätt tid – Få snabbt en tid hos privat vårdgivare när behovet finns, remiss krävs inte.

Effektiv rehab – Här ingår utredning, åtgärdsplaner, rehabilitering (medicinsk samt arbetsorienterad)

Försäkringen ersätter bland annat för Privat sjukvård, Operation och vård på sjukhus, Behandling hos logoped, dietist, sjukgymnast m.m.

Se hemsidan för aktuella priser.

Olycksfall & Sjukförsäkring

Länsförsäkringars ”Olycksfall & Sjukförsäkring” finns att teckna i tre varianter.

Olycksfalls- och sjukförsäkring – Ger det bredaste skyddet genom att den kan ge ersättning vid både sjukdom och olycksfall. Vid ett flertal sjukdomar ger försäkringen ett engångsbelopp.

Individuell olycksfallsförsäkring – Ger ersättning vid personskador som uppkommit vid olycka.

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS – Vanliga olycksfallsförsäkringar försämras ofta när försäkringstagaren blir 60 år. Det kan då vara smart att teckna ”60 Plus”. Speciellt anpassad för äldre personer.

Se hemsidan för aktuella priser.

Barnförsäkring

Länsförsäkringar har fått toppbetyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå (objektiv och oberoende jämförelsesida) i ett test av marknadens barnförsäkringar. Försäkringen gäller till att barnet är 25 år (även om man flyttar hemifrån) och ger omfattande skydd inom ett flertal försäkringsdelar.

Bland annat ingår ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, vissa diagnoser, vissa sjukdomar, olycksfallsskador, krishjälp och dödsfallsersättning.
En ekonomisk trygghet är att försäkringen kan ge ersättning för längre sjukhusvistelser och ”vård i hemmet”. Därmed har föräldrar möjlighet att ta ledigt från arbetet för att vara med barnet när vård och omsorg krävs som allra mest.

Se hemsidan för aktuella priser.

Gravidförsäkring

Hos Länsförskäringar kan en gratis gravidförsäkring tecknas. I och med att den är gratis och att den ger ett grundläggande olycksfallsskydd under graviditeten är det ett mycket bra erbjudande. Någon hälsodeklaration behöver aldrig lämnas in och försäkringen kan tecknas när som helst men börjar gälla från v. 22 i graviditeten.

Försäkringen finns i två nivåer:

Gravidförsäkring Bas – Gratis gravidförsäkring som innehåller olycksfallsförsäkring.

Gravidförsäkring Plus –Ger samma skydd som försäkringen ovan men med tillägg att ersättning även kan betalas ut för sjukdomar och eventuella kroppsskador som uppkommit vid förlossningen. Exempelvis kan ersättning ges för Havandeskapsförgiftning, Akut kejsarsnitt och Barnets hörselnedsättning.

Djur

Agria är ett dotterbolag till Länsförsäkringar och ett försäkringsbolag som är mycket stort inom djurförsäkringar. Här går det att försäkra allt från hundar och katter till smådjur och hästar. Djurförsäkringar kan därmed inte tecknas hos Länsförsäkringar utan man hänvisar i detta fall till Agria.