Moderna Försäkringar är en del koncernen Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. Sammanlagt har de 2,7 miljoner privatkunder och 140.000 företag har sin företag inom denna koncern. Du får upp till 20% rabatt när du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar.

Bil

Bilförsäkringen hos Moderna Försäkringar är mycket flexibel. Utöver möjligheten att välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring finns ett flertal tilläggsförsäkringar som gör att man kan anpassa försäkringen helt efter eget behov. Detta håller även nere kostnaden på grundförsäkringen då man valt att inte inkludera samtliga delar för de som enbart vill ha ett grundläggande skydd.

Försäkringspaketet ”Large” har fått lysande recensioner av Konsumenternas Försäkringsbyrå och passar för de som vill ha försäkringsbolaget ”allra bästa bilförsäkring”. Det skydd som ”Large” ger fås genom att kombinerar en helförsäkring med tilläggsförsäkringarna Kombi, Allrisk och Trafikolycksfall.

Samtliga tillägg som finns är:

Hyrbil – Få ersättning som motsvarar 75% av hyrbilskostnaden när din egen bil är på reparation. Alternativt kan man välja 100kr per dag i upp till 50 dagar.

Trafikolycksfall och krishjälp – Om någon i bilen (förare eller passagerare) får personskador genom en olycka ersätter detta tillägg för vårdkostnader för både fysiska och psykiska

men.

Assistans – Kan ersätta för hjulbyte och hyrbil om det sker ett driftstopp och reparationen beräknas ta mer än 1 timme.

Allrisk – Kallas vanligtvis för ”Drulleförsäkring” och ersätter exempelvis skador på inredning, feltankning, nycklar som kommit bort m.m.

Kombi – Kombinerar ”Hyrbil” och ”Assistans” (se ovan). Detta tillägg ger även 50% lägre självrisk vid skadegörelse av bilen. Har man vagnskadegaranti ger försäkringen självrisken på denna, upp till 3000kr. Gäller till bilen är 15 år.

Den som väljer att ha flera försäkringar hos Moderna Försäkringar kan få upp till 20% rabatt på bilförsäkringen. Som Bonuskund kan man även få självriskreducering på 1000kr. Hur stor rabatt som ges beror på hur många försäkringar man inom bolaget.

Se hemsidan för aktuella priser

Hem

En hemförsäkring ger ett mycket brett och grundläggande skydd för hemmets ägodelar men även ett grundskydd för de personer som bor i hemmet. Den stora skillnaden mot andra försäkringsbolag är att Moderna har ett flertal försäkringsdelar i hemförsäkringen som andra enbart erbjuder som försäkringstillägg eller inte alls har i försäkringsutbudet. Försäkringen kan tecknas i tre nivåer, Small, Medium och Large.

I försäkringen ingår de klassiska delarna Lösöre, Inbrott/Stöld/Skadegörelse, Brand, Reseförsäkring, Ansvar och rättskydd, Överfall, Kris, Skadedjur och Väderskador. Men utöver det ingår även :

ID-Stöld – Ersätter ombudskostnader vid ID-stöld på upp till 20.000kr

Mobbning – Ersätter för samtalsterapi (10 besök) samt engångskostnad om en anmälan resulterar i kritik mot skolan från Barn- och Elevombudsmannen.

Underförsäkringsgaranti – Även om du införskaffar egendom som gör att värdet överstiger försäkringsbeloppet så gäller försäkringen. Detta fram till att den ska förnyas då man måste ange det nya försäkringsvärdet.

Hushållsmaskiner – Ger ersättning för skador på hushållsmaskiner och egendom som kan skadats av denna skada (ex tvätt).
De ovan nämnda delarna ingår i samtliga försäkringspaket. Följande ingår enbart i Medium och Large

Allrisk (Drulle) – Ger ersättning för oförutsägbara skador ex om du tappar Tv:n eller spiller kaffe på datorn.
Följande delar ingår enbart i Large.

Utökat Reseskydd – Ger bredare reseförsäkring än vad som ingår i grunden

Elektronikskydd – Självriskreducering och lägre åldersavdrag på stationär hemelektronik

Självriskreducering – Reducerar kostnaden för självrisken med 1200kr vid brand/inbrott

Bortaskydd – Dubblerar ersättningsbeloppet för egendom som inte förvaras i bostaden

Den som bor i bostadsrätt bör teckna ett bostadsrättstillägg och de som bor i villa bör istället välja Villaförsäkring som ger ett bredare försäkringsskydd.

Se hemsidan för aktuella priser

Villa

Modernas ”Villaförsäkring” består i grunden av dess ”Hemförsäkring” med vissa tilläggs som gör att även villan och tomten har ett fullgott skydd. Försäkringen kan tecknas på tre nivåer, Small, Medium och Large. Utöver det skydd som kan läsas om under ”Hemförsäkring” ingår alltid följande delar:

Byggnad – Kan ge ersättning för skador som uppkommit av ex. brand, skadegörelse och läckage. Gäller för byggnad, tomt och föremål som är på tomten.

Äkta hussvamp – Ger ersättning för sanering om huset blivit angripet av äkta hussvamp
Om Medium eller Large väljs ingår även

Allrisk Byggnad – En ”drulleförsäkring” som gäller för byggnad och tomt.
I Large ingår även:

Begränsat åldersavdrag på byggnad – Gör att åldersavdraget maximalt kan uppgå till 15.000kr

Förhöjd ersättning – Ger högre ersättningsbelopp vid äkta hussvamp alternativt skador på tomten

Sanering av dina saker vid vägglöss – Ersätter för saneringskostnad vid vägglöss

Vitvaruskydd – Reducerar självrisken till 1200kr för skador på vitvaror och tar bort åldersavdraget de första tre åren.

Se hemsidan för aktuella priser

Katt

Modernas ”Kattförsäkring” kan tecknas från och med att kattungen blivit sex veckor och upp till åtta års ålder. Någon sänkning av ersättning för veterinärvård sker aldrig under kattens levnadsår. Veterinärvårdsförsäkringen kan tecknas på tre olika nivåer, 25.000kr, 50.000kr och 75.000kr. Vid de två högre beloppen ingår även ersättning för fler tillfällen ex. röntgenformerna CT och MR samt receptbelagd medicin.

Utöver veterinärvårdsförsäkring kan kattförsäkringen kompletteras med:

Livförsäkring – Kan ge ersättning vid förlorad avelsförmåga eller om katten avlider. Beloppet grundas på marknadsvärde men kan höjas för katter med utställningsmeriter

Flockförsäkring – Kollektiv kattförsäkring som innefattar veterinärvårdsförsäkring för alla katter.

Bolaget är så säker på att der erbjuder en mycket konkurrenskraftig kattförsäkring och erbjuder därför Villkorsgaranti. Detta innebär följande:
Om katten blir skadad och Modernas försäkring inte täcker skadan (men föregående försäkringsbolags försäkring täckt skadan) kommer Moderna att betala ut ersättning utifrån den tidigare försäkringens vilkor. Gäller första året och innefattar inte eventuella tilläggsförsäkringar.

Se hemsidan för aktuella priser

Hund

Hundförsäkringen hos Moderna går att teckna från och med att hunden är 6 veckor gammal och upp till 8 års ålder. Någon åldersavdrag sker aldrig på veterinärvårdsförsäkringen. Försäkringen kan tecknas på tre olika nivåer gällande ersättningsbelopp, 25000kr, 50.000kr och 75.000kr. Vid de två högre ersättningsbeloppen ges även ett bredare försäkringsskydd. Då ingår bland annat ersättning vid röntgen (MR, CT) samt för receptbelagd medicin och rehabilitering.

Veterinärvårdsförsäkringen kan kompletteras med:

Livförsäkring – Utöver ersättning vid dödsfall ingår även ersättning vid ”förlorad användbarhet” samt om avelsförmågan förloras.

Flockförsäkring – Kollektiv veterinärvårdsförsäkring som gäller alla hundar

Under försäkringens första år ingår alltid ”Villkorsgaranti”. Det betyder att om hunden är med om en skada som Modernas försäkring inte täcker, men som tidigare försäkringsbolag täckt, ger Moderna ersättning efter det gamla försäkringsbolagets villkor. Det gäller däremot inte vid eventuella tilläggsförsäkringar.

Se hemsidan för aktuella priser

Barn

Moderna Försäkringar har ”Sveriges bästa barnförsäkring”. Detta i alla fall om man ser på den undersökning som oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå genomfört. Försäkringsbolagets barnförsäkring Large fick i den undersökningen bästa betyg.

Försäkringen kan tecknas på tre nivåer, Grundskydd, Medium och Large
I grundskyddet ingår Medicinsk invaliditet, Ärrersättning, Ekonomisk invaliditet, Direkthjälp vid sjukdom, Dödsfall, Tandskada, Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall, Engångskostnader och rehabilitering, Sjukhusvistelse samt Kläder,glasögon,hjälm.

Vid Medium ingår även Fortsatt vård i hemmet, Akut sjukvård, Vårdersättning, Sjukersättning, Premiebefrielse och Krishjälp.

Väljs Large ingår även Engångsersättning vid sjukdom.
Försäkringen gäller fram till att barnet blivit 30 år. Däremot övergår Large till Medium då barnet fyller 19 år.

Se hemsidan för aktuella priser

Gravid

Moderna erbjuder en gratis gravidförsäkring som kan tecknas . Försäkringen ger ett grundläggande skydd för både barnet, mamman och pappan under hela graviditeten. Att försäkringen är helt gratis är självklart en fördel och utöver det ges möjlighet att teckna ”Barnförsäkring Medium” redan innan förlossning vilket gör att man inte behöver fylla i någon hälsodeklaration.
De delar som ingår i deras gratis gravidförsäkring är Medicinsk invaliditet vid olycksfall, Dödsfall och Krishjälp.

Vill man ha ett bredare skydd kan Gravidförsäkring Large tecknas. Denna är inte gratis men man får ett betydligt större försäkringsskydd med bland annat ersättning för sjukhusvistelse, medicinsk invaliditet vid förlossning, ärrbildningar samt rese- och behandlingskostnader.

Se hemsidan för aktuella priser

Moderna Smart

Är du en bilförare som vanligtvis kör mycket lugnt och säkert?
I så fall kan Modernas försäkring ”Smart” vara ett bra val. När försäkringen lanserades var de först i Sverige med en bilförsäkring som är anpassad efter försäkringstagarens körstil. Genom att man använder en mobilapp får försäkringsbolaget information om körstilen och kan sedan sätta premien efter detta. Säkrare körning minskar risken för skador – vilket då återspeglar sig i lägre priser.

Försäkringen finns både för bil och mc.

Utöver lägre pris på bilförsäkring kan man även få lägre pris på sjuk- och olycksfallsförsäkringen genom att regelbundet vardagsmotionera.

Smart Bil – Låt försäkringsbolaget få analysera din körning i minst 50 mil och få upp till 15% rabatt på bilförsäkringen. Ger alltid 10% rabatt första 6 månaderna när appen används.

Smart Hälsa – Mät hur många steg du tar per dag. Är det över 9500 kan rabatt fås upp till 15%. Ger alltid 10% rabatt första året som appen används.
Se hemsidan för aktuella priser

Fritidshus

Modernas ”Fritidshusförsäkring” försäkrar både byggnad, tomt och den egendom som finns i fritidshuset. Försäkringen gäller oavsett hur mycket man är i fritidshuset. Har man det som åretruntboende bör man däremot kontrollera om annan försäkring bör tecknas.

Fritidshusförsäkringen kan tecknas i två nivåer, Grundskydd och Utökat grundskydd
I Grundskydd ingår Lösöre, Inbrott/stöld/skadegörelse, Brand, Byggnad, Ansvar- och rättskydd, Äkta hussvamp, Kris och Underförsäkringsgaranti. Detta kan liknas med det grundskydd som ingår i en hemförsäkring men med skillnaden att Reseskydd, Mobbning, ID-skydd och Överfall inte ingår. Det är delar som ingår i hemförsäkringen för ditt ordinarie boende och som även gäller när du befinner dig i fritidshuset.

Med Utökat grundskydd ingår även Allrisk byggnad, Elektronikskydd, Självriskreducering, Begränsat åldersavdrag på byggnad, Förhöjd ersättning, Sanering vid vägglöss och Vitvaruskydd.
Se hemsidan för aktuella priser

Person

Den ”Personförsäkring” som Moderna erbjuder är en Olycksfalls- och Sjukförsäkring som går att teckna på tre nivåer och som gäller hela livet. Försäkringen har aldrig någon självrisk och gäller dygnet runt.

Olycksfall – En grundläggande olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning vid exempelvis Medicinsk invaliditet, Ärr, Tandskada, Brännskada, Sjukhusvistelse och Dödsfall.

Medium – Har, utöver vad som ingår i Olycksfall, även Direkthjälp vid sjukdom, Engångskostnader och rehabilitering och Sjuk- och olycksfallshjälpen. Bland annat kan alltså ersättning fås sjukskrivning som är minst 30 dagar och ersättning för rehabiliterande hjälpmedel.

Large – Har, utöver försäkringsdelarna ovan, även Ekonomisk invaliditet. Kan därmed ge ersättning för skador som resulterat i en minskad arbetsförmåga till minst 50%.
Skillnaden är därmed att Medium och Large kan ge ersättning för sjukdomsrelaterade skador medan Olycksfall enbart gäller för olycksfallsrelaterade skador.
Oavsett vilken nivå som väljs kan livförsäkring väljas som tillägg:

Livförsäkring – Ger en engångssumma om personen avlider före 65 års ålder.

Se hemsidan för aktuella priser