MySafety grundades 1999 och är idag ett av Sveriges ledande företag inom smala och specifika trygghetsförsäkringar. De har bland annat Sveriges mest sålda ID-skydd.
Ett flertal av de försäkringar som MySafety erbjuder har många personer redan genom sin hemförsäkring.

Men MySafety förbättrar försäkringsskyddet på flera punkter. Det kan vara snabbare service, högre ersättningsbelopp eller bredare hjälp. Exempelvis garanterar de hantverkarhjälp inom 4 timmar med förskäringen ”Akutförsäkring för hemmet” och de kan spärra alla personliga värdehandlingar mycket snabbt via ”SpärrService”.

ID-Skydd

Då ID-stöld är en av de absolut vanligaste bedrägeriformerna är det viktigt att ha ett tydligt skydd mot detta. Många har skyddet genom sin hemförsäkring men skillnaden är stor mellan de olika uppläggen och det är inte alltid man får den hjälp som önskas.

MySafety har under många år erbjudit ID-skydd och har idag ”Sveriges mest sålda ID-skydd”. Ett skydd som innebär preventiva åtgärder genom bevakning och rådgivning samt aktiv hjälp om ID-kapning skulle ske. Detta genom att företaget tar hand om allt pappersarbete, kontakt med myndigheter m.m.

Bevakning

Med MySafety ID-skydd sker bevakning mot bland annat UC och Adressändring. Det betyder att de direkt ser om någon förändring skett i dessa register. Om så sker skickas SMS eller mail ut till försäkringstagaren som direkt kan undersöka om dessa förändringar är normala eller om någon försöker genomföra bedrägeri i personens namn.

Fördelen med att ha denna bevakning handlar om tidsaspekten och säkerheten. När en kreditupplysning sker på UC eller adressändring anmäls så skickas bekräftelsepapper ut via brev. För det första har det hänt att bedragare bevakar brevlådor och länsar dem när bekräftelserna kommer. För det andra tar utskicket några dagar och på den tiden kan bedrägeri hinna genomföras innan någon har uppmärksammat det.

Via SMS/mail-tjänsten skickas informationen betydligt snabbare och man kan snabbt sätta in preventiva åtgärder för att stoppa bedrägeriförsöket.

Kundservice

Kundservice har öppet 8-18 på vardagar och kan ta emot ärenden som inte är brådskande. Den som däremot har blivit utsatt för ID-kapning ska ringa deras SpärrService/Journummer som har öppet dygnet runt.

Det är alltid bättre att kontakta SpärrService en gång för mycket än en gång för lite för när väl en ID-stöld har genomfört är det viktigt att agera fort.

Om du blir utsatt för en ID-stöld måste du först och främst genomföra en polisanmälan. Det är inte något som MySafety kan göra då anmälan måste skickas in av personen som utsatts för brott. Men sedan tar företaget över processen. Detta efter att en kopia på polisanmälan och en fullmakt skickats in till MySafety.

Att man får hjälp med hela processen är en av MySafetys stora styrkor. Det är både jobbigt och obehagligt att bli utsatt för ID-kapning och då kan det vara skönt att inte behöva kämpa för att återta kontrollen över sin egen identitet. Allt detta genomför nämligen MySafety. De tar kontakt med företag, bestrider fakturor, har kontakt med UC och ser till att kreditvärdigheten inte påverkas negativt m.m. Även en hårdspärr brukar upprättas för att några fler bedrägerier inte ska kunna genomföras på personnumret.

Ersättningsbelopp

Vilka ersättningsbelopp som ges beror på hur stort bedrägeri som genomförts.

Stulen Identitet – Med en stulen identitet kan en bedragare teckna lån, köpa varor, teckna kreditkort m.m. Om detta sker och en ekonomisk skada uppkommer så ersätter denna försäkring upp till 200.000kr.

Spärrad identitet – Om en identitet är stulen bör den spärras så att inte fler bedrägerier kan genomföras. Detta kallas för hårdspärr och kan medföra vissa kostnader. Försäkringen ger i detta fall ersättning upp till 5000kr.

Giltighetsområde

ID-skyddet från MySafety gäller i hela världen och skapar därmed ett skydd oavsett var man själv befinner sig och oavsett var bedrägeriet genomförs.
Pris

69kr/mån per person

DigitalSkydd

Allt för många får vara med om näthat bestående av kränkningar, personliga påhopp och påhittad felaktig information. Det är något som inte bara påverkar personens mående utan även till viss del möjlighet att få jobb då många arbetsgivare Googlar de personer som söker jobb.

Med försäkringen ”DigitalSkydd” ges hjälp om man blir utsatt för kränkning på nätet eller om ens mail eller konto på sociala medier blir kapade. Via MySafetys nätjour (öppet dygnet runt) kan man få hjälp med vad som kan göras och bolaget tar även hand om att ta bort inlägg på internet m.m. Skyddet gäller för en vuxen samt de barn som är skrivna på samma adress som den vuxne.

Den hjälp som går att få kan delas upp i fyra delar:

Nätjour
Nätjouren har öppet dygnet runt och kan ge praktiska tips och råd till den som blivit utsatt. Hit kan man även ringa om man bara vill ha en medmänniska som lyssnar på vad som hänt.

Sökning och rensning
MySafety genomför sökningar på internet och jobbar för at få bort det material som upplevs kränkande. De kan exempelvis kontakta domänägare och företag som driver olika social media.

Juridisk hjälp
I vissa fall kan ärendet bli tvunget att gå till domstol. Ersättning för advokatkostnader ingår då upp till 60.000kr.

Trygghetsstöd
Det går att få stödsamtal med psykolog, polis, jurist m.m. Detta för att rätt bedömning och hjälp ska kunna ges.

Pris 49kr/mån

SpärrService-försäkring

För den som tappar bort plånboken är det en hel del som måste göras snabbt. Kreditkort, ID-kort och andra värdehandlingar måste spärras så att inte de används av bedragare. Detsamma gäller om telefonen kommer bort.

Med SpärrService från MySafety sker detta extremt enkelt. När tjänsten tecknas anmäls kortnummer, mobiloperatör, passnummer m.m. Om något skulle komma bort behöver man enbart ringa SpärrService (öppet dygnet runt) och de tar hand om att spärra de utvalda värdehandlingarna.

Till skillnad mot många andra liknande tjänster så hjälper MySafety inte bara till med att spärra utan också med praktiska problem som kan uppkomma. Skulle någon utnyttjat bankkortet och pengar försvunnit från bankkontot ersätts detta (25.000kr) och om låsbyte behövs göras kan ersättning fås(10.000kr).

Om mobilen använts ersätts även kostnader som uppkommit på grund av obehöriga samtal (3000kr). För att skaffa nytt ID-kort, Pass eller körkort kan även kostnader uppkomma som täcks av försäkringen (5000kr)

Pris 69kr/mån

Akutförsäkring för hemmet

När vattnet sprutar i badrummet eller elen är helt bort vill man ha hjälp fort. Visserligen får man oftast ersättning från försäkringsbolaget för skador som uppkommit men det ger klen tröst när hjälpen behövs direkt. Med ”Akutförsäkring för hemmet” utlovas hjälp av kompetenta hantverkare under dygnets alla timmar. Dessa kommer att vara hemma hos kunden inom 4 timmar efter att skadan anmälts och de kan då utföra tjänster inom glas, lås, el, vvs och rör.

Försäkringen ger alltså snabb tillgång till hantverkare och täcker även de kostnader som uppkommer i detta fall (30.000kr). Den gäller däremot enbart på vissa utvalda postnummer. Se hemsidan för att se vilka postnummer som är aktuella.

För aktuellt pris – se hemsidan

Kortförsäkring

Kortbedrägerier ökar årligen och efterfrågan ökar därmed på försäkringar som ger ersättning om detta sker. MySafety erbjuder ”Kortförsäkring med köpskydd” som kan ge ersättning vid bedrägerier och felaktiga transaktioner på kortet.

En stor fördel är att försäkringen även gäller vid köp mellan privatpersoner. Det är betydligt svårare att veta om man kan lita på en person än ett företag men även när köp sker via Blocket eller Tradera så gäller alltså försäkringen.

Det som ingår är:

Transaktionsskydd – Ersätter upp till 25.000kr vid exempelvis skimning, phising och plagiering.
Köpskydd – Ersätter upp till 15.000kr vid exempelvis betalning via Swish, banköverföring m.m.
E-handelsskydd – Ersätter upp till 15.000kr om leverans över internet inte sker som överrenskommet. Det kan vara att varan utebliver, att den är trasig eller felaktig m.m.
Självriskreducering – Många gånger ersätter banken felaktiga transaktioner och bedrägerier. Men om det uppkommer en självrisk står denna försäkring för självrisken upp till 12.000kr/år.

Pris 69kr/mån

Självriskreducering hem

En hemförsäkring täcker de flesta skador/stölder av den personliga egendomen samt skador på bostaden. Men det tillkommer i stort sett alltid en självrisk. Många gånger ligger denna på 1000kr-2000kr.

Med MySafetys ”Självriskreducering hem” slipper man denna kostnad då försäkringen ger ersättning för hemförsäkringens självrisk.

Skada – Vid skada som uppkommit av brand, inbrott eller vattenskada ges ersättning för självrisken upp till 10.000kr.

Stöld/Allrisk – Vid stöld eller om det är en ”självförvållad skada” kan ersättning för självrisken ges upp till 5000kr. Självförvållad skada är exempelvis att man tappar produkten i golvet eller spiller mat över den. Hos många försäkringsbolag kallas det för ”Drulleförsäkring” eller ”Allrisk”

En rekommendation är att registrera de värdesaker som finns i hemmet på ”Mina Sidor” på MySafety. Det underlättar den dag det blir ett försäkringsärende. Detta både mot MySafety och det bolag som hemförsäkringen finns hos.

Ansvar/Rättsskydd/Överfall/Rese
– Om någon av försäkringsdelarna Ansvar, Rättsskydd, Överfall eller Reseförsäkring utnyttjas i hemförsäkringen och självrisk uppkommer ersätts den med upp till 1500kr.

Pris 79kr/mån

E-handelsförsäkring

Det är helt säkert att handla över internet så länge man enbart handlar via de E-butiker som har säkra system. Men hur ska man veta vad som är säkert och inte? Många har därmed en viss oro för att handla över internet eftersom man är orolig för att kortuppgifterna ska kunna missbrukas.

Med MySafetys ”E-handelsförsäkring” skapas en trygghet vid E-handel. Ersättning kan både fås om någon utnyttjar kortet och felaktiga kostnader uppkommer samt om leveranser uteblir eller är felaktig.

Korttransaktioner – Ersätter med maximalt 15.000kr om kortet används felaktigt online och ekonomiska förluster uppkommer.

Leverans – Ersätter med maximalt 15.000kr om en vara som köpts online är felaktig, skadad eller helt och hållet uteblir. Kom ihåg att alltid först kontakta säljaren för att hitta en lösning.

Pris – 199kr/år

Passförsäkring

Om passet kommer bort, eller blir stulet, i Sverige behöver det spärras och man kan beställa ett nytt. Det är inte speciellt svårt. Men om passet kommer bort på utlandsresan är det betydligt krångligare. Passet kan utnyttjas av bedragare och det kan bli problem att ta sig hem.

Med MySafetys ”Passförsäkring” ges en trygghet om detta skulle hända. Via ett nummer (dygnet runt) kan man få råd om vad som bör göras, personnumret kan spärras för att minska risken för bedrägeri och ersättning går att få för nytt pass samt exempelvis ambassadkostnader. Skulle passet bli stulet så att resan inte går att genomföras ersätts även den ekonomiska förlust som då uppkommer.

Pris – 29kr/mån