Omstartslån är inte en specifik låneform som ex. snabblån, privatlån eller bolån. Det är däremot ett begrepp som ofta används av kreditgivare gällande vissa lån. Syftet med lånen är att ge låntagaren en omstart i dess ekonomiska situation.

Den vanligaste betydelsen för omstartslån kan sammanfattas med:

”Ett lån med bostaden som säkerhet, för personer som har betalningsanmärkningar eller av annan anledning svårt att få teckna bolån.”
Pengarna kan användas till bostadinköp, renovering, resor m.m. Många använder däremot omstartslånet just till att förbättra sin ekonomiska situation. Det är även där som lånet har sin största fördel.

Låna med bostaden som säkerhet

Med omstartslån menas främst lån där bostaden används som säkerhet. Det som kännetecknar lånet är:

Krav – Låntagaren

Lös skuldsaldo först – När ett omstartslån tecknas finns inget generellt krav på vad pengarna ska användas till. Däremot finns mycket ofta ett krav på att eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden måste betalas med de lånade pengarna i första hand. När skulden hos till Kronofogden är löst kan låntagaren sedan använda resterande summa till valfritt ändamål.
Åldersgräns – Kravet gällande åldersgräns är vanligtvis högre på omstartslån än på privatlån eller andra bolån. Hos Marginalen Bank, som är en av de större aktörerna på omstartslån, är kravet 25 år.
Inkomst – Det finns alltid ett krav på en viss inkomst hos låntagaren. En vanlig nivå är kring 200.000kr.
Betalningsanmärkningar – Det får förekomma betalningsanmärkningar. Det kan däremot finnas begränsningar på hur många

Krav – Bostaden

Belåningsgrad – I det fall som omstartslånet tecknas med en bostad som säkerhet finns ett krav att belåningsgraden maximalt får vara 85%. Detta gäller oavsett om man tecknar ett klassiskt bolån eller ett omstartslån. För att räkna ut sin belåningsgrad tas lånesumman dividerat med värdet på bostaden.
Värde på bostaden – Beroende på om det är villa, fritidshus eller bostadsrätt är kravet på värdet på bostaden olika högt. Kravet ligger ofta mellan 200.000-500.000kr.

Belopp, återbetalning och ränta

Amorteringskrav – På alla bolån som tecknats efter 1 juni 2016 gäller amorteringskrav. Är belåningsgraden över 50% är kravet att man måste amortera minst 1% av lånebeloppet per år. Är belåningsgraden över 70% måste 2% amorteras. Bankerna kan däremot sätta hårdare krav. Amorteringsplan presenteras om låneansökan beviljas. Hur många år som lånet kan läggas på varierar men 30-50 år är vanligt.

Högt lånebelopp – Lägsta lånebelopp brukar vara 100.000-150.000kr.

Ränta – För en person med betalningsanmärkningar är omstartslånet ofta det allra bästa alternativet gällande räntenivån. Räntan sätts individuellt och den lägsta nivån som går att få är 4-5% (2016). Det kan ställas mot andra lån (privatlån) som personer med betalningsanmärkningar kan teckna där räntan inte sällan är över 20-25%. Jämfört med bolån för personer utan betalningsanmärkning är räntan däremot hög, ungefär dubbelt så hög som andra dessa.

Räntan är rörlig och kan därmed röra sig under låneperioden. För låntagaren finns ofta möjlighet att binda räntan under ett par år. Om så sker blir räntenivån något högre.

Låna utan säkerhet

När begreppet ”Omstartslån” används för lån utan säkerhet menas vanligtvis möjligheten att samla dyrare krediter i ett större lån.
Det handlar om att teckna ett större privatlån och därefter lösa alla mindre krediter. Genom att göra detta ges lägre ränta och lägre månadskostnad. Det kan därmed skapa en omstart i den personliga ekonomin.

Krav – Låntagaren

Vilka krav som kreditgivarna ställer när ett privatlån ska tecknas varierar något. Men generellt är det några punkter som behöver vara uppfyllda.

Ålder – Många har kravet på 18 år men det finns även de som har gränsen på 20 år.
Inkomst – Vilken inkomst som krävs beror på lånebelopp och vilken kreditgivare man vill låna hos. Många har lägsta kravet på ca 100.000kr/år.
Användas till – När ett privatlån tecknas får man själv välja vad pengarna ska användas till. När låneansökan fylls i anges ändamålet men en möjlighet är även att välja

”Övrigt” vilket gör att man inte anger syftet med pengarna lika tydligt. Ska lånet tecknas för att lösa andra lån anges detta i låneansökan.

Betalningsanmärkningar – De flesta långivare godkänner inte att låntagaren har betalningsanmärkningar. Men det finns ändå flera aktörer som accepterar detta.

Belopp, återbetalning, ränta

Belopp – Ett privatlån kan tecknas på från 5000kr upp till 500.000kr. Det går därmed att teckna på betydligt lägre belopp än omstartslånet.
Amortering – När privatlånet tecknas kan man välja amorteringstid på mellan 1-15 år. Hur lång amorteringstid som går att välja beror både på hur stort belopp som lånas samt vilken kreditgivare som väljs.
Ränta – Räntan sätts oftast individuellt är vanligtvis rörlig. För personer utan betalningsanmärkning erbjuds i regel en ränta mellan 3% och 15%. Har personen betalningsanmärkning är räntesatsen kring 20-30%.

Då passar omstartslån

Med bostaden som säkerhet:

Bostadsinköp trots betalningsanmärkning – Personer med betalningsanmärkningar har ofta mycket svårt att få bolån. Då kan ett omstartslån med bostaden som säkerhet vara ett alternativ.
Låna med låg ränta trots betalningsanmärkningar – Oavsett om det är renovering, resa eller bilinköp så är omstartslånet, med bostaden som säkerhet, det lån som ger lägst ränta för personer med betalningsanmärkningar. Detta förutsatt att det är ett större belopp som behöver lånas.
Samla lån – Omstartslånet ger ofta en betydligt lägre ränta än privatlån och dyra småkrediter. Den som tecknar omstartslånet kan därmed samla flera dyrare lån i ett större billigare lån. Genom detta kan räntan sänkas och månadskostnaden minskas.

Omstartslån utan säkerhet

Samla lån – Många som har flera dyrare krediter kan spara en hel del genom att teckna ett större privatlån för att lösa dessa krediter. Genom att pressa räntekostnaderna och månadskostnaden för lånet skapas en förutsättning för en bättre ekonomi.