Ett lån för bilen, ett för semesterresan, ett för renoveringen….

Många personer tecknar ett nytt lån varje gång behovet av pengar uppkommer. Därmed uppstår en situation då personen har flera mindre privatlån istället för ett större. Allt för många reflekterar inte över att de betalar onödigt mycket på sina lån på grund av detta. En väg att gå för att pressa räntan och få billigare lån är att samla sina lån i ett större privatlån. Med ett lån på större belopp går det att få ner räntan samtidigt som det följer ett flertal fördelar med denna lösning.

Ett annat tillfälle då det är mycket fördelaktigt att samla sina lån är om personen har snabblån eller en utnyttjad kredit på kontokrediten/kreditkortet. Om alla dessa smålån samlas i ett större lån skapas förutsättningar för betydligt lägre månadskostnad.

Att ”Samla lån” innebär alltså att man tecknar ett nytt privatlån som används för att lösa flera andra lån. Detta för att få bättre villkor, bättre ränta och bättre kontroll över sin lånesituation.

Fördelar med att samla lån

Bättre ränta

På kreditkort är en räntenivå vanlig på 15-20% och på snabblån är räntenivån betydligt högre. Även om räntenivån är lägre på privatlån så kan det vara bra att se över möjligheten att samla lånen för de som har flera privatlån.

Genom att teckna ett privatlån och lösa de dyrare krediterna får man ner räntekostnaden. Eftersom räntenivån blir lägre ju större summa som lånas är det även bra att samla flera privatlån i ett större lån.

Bättre kontroll

En person som har lån hos flera olika långivare tappar lätt överblicken över total lånesumma, vilket lån som bör prioriteras gällande amortering m.m. Genom att hålla nere antalet lån blir det lättare att ha kontroll över den ekonomiska situationen.

Bättre villkor/amorteringstid

När ett privatlån tecknas på ett lägre belopp kan låntagaren bara välja mellan att återbetala summan under ett visst antal år. Det kan exempelvis vara att lån under 50.000kr inte får ha en längre amorteringstid än 6 år.

Ett lån på 50.000kr med amorteringstid på 6år samt effektiv ränta på ca 10% kostar ca 950kr per månad. Med fyra sådana lån blir månadskostnaden för dessa fyra lån per månad 3800kr.

Om personen istället samlar dessa fyra lån i ett större lån ges bättre villkor gällande amorteringstid. Det är då möjligt att amortera på 1-15 år hos flera långivare. Genom att välja längre amorteringstid blir månadskostnaden för lånet betydligt lägre.

Ett lån på 200.000kr och med amorteringstid på 12år samt effektiv ränta på ca 8% kostar per månad ca 2200kr. En skillnad på 1600kr per månad.

Självklart blir den totala kostnaden för lånet större om en längre amorteringstid väljs. Men det viktigaste är att låntagaren klarar av att hantera sina lån. Har man möjlighet att återbetala sina lån snabbt ska detta alltid prioriteras.

Men för många är det en fördel att samla lånen i ett större privatlån för att därigenom få möjlighet till längre amorteringstid.

Bolån – Bästa sättet att samla lånet

Det är generellt bäst att samla sina lån i det lån som ger lägst ränta. För privatpersoner är det bolånet. Finns möjligheter att utöka befintligt bolån för att samla lånen i bolånet är detta därmed oftast det bästa ekonomiska alternativet.

Om något amorteringskrav tillkommer på lånet beror främst på vilken belåningsgrad som lånet får. Har det totala bolånet en belåningsgrad över 50% måste amortering ske enligt lag. Bankerna kan däremot även sätta egna hårdare krav på amortering.

Samla lån trots betalningsanmärkningar

För personer med betalningsanmärkning finns två alternativ för att samla lånen i ett större lån och därigenom pressa lånekostnaderna.

Bostaden som säkerhet – Det finns ett par banker som erbjuder så kallade Omstartslån. Det är lån, för personer med betalningsanmärkningar, där bostaden används som säkerhet. Kravet gällande ålder, inkomst och värde på bostaden är relativt höga. Men för de som kan teckna detta lån är det ett mycket bra sätt för att hålla nere räntenivån.
Lån utan säkerhet – En del kreditgivare erbjuder privatlån till personer som har betalningsanmärkningar. Räntenivån och lånebelopp kan variera kraftigt så det är en fördel att jämföra dessa villkor innan lånet tecknas. Räntan är betydligt högre än på privatlån där betalningsanmärkningar inte accepteras. Trots den högre räntenivån kan det vara värt att teckna dessa privatlån för att lösa dyrare krediter.

Att tänka på

Jämför flera kreditgivare – Målet med att samla lån i ett större lån är i första hand att få ner räntekostnaden. Därmed bör man även jämföra flera olika kreditgivare då räntenivån som erbjuds kan skilja stort. En enkel jämförelse sker via låneförmedlare.
Jämför effektiv ränta – Effektiv ränta speglar lånets totala kostnad per år. Därmed är det den effektiva ränta man främst bör jämföra.
Se på månadskostnaden – En fördel med att samla lån är att man kan få ner månadskostnaden rejält. Då kreditgivare kan erbjuda olika lång amorteringstid är detta även något man kan jämföra.
Se inte bara på månadskostnaden – Det är lätt att lockas av en mycket låg månadskostnad. Men den låga summan kan bero på att lånet amorteras under mycket lång tid. Därmed blir den totala kostnaden för lånet högre. Jämför räntor och månadskostnad men även lånets totala kapitalkostnad. Med kapitalkostnad menas den totala summa som låntagaren kommer att betala för lånet under lånetiden (utöver amortering)