Ett sparkonto är ett konto hos en bank, kreditinstitut eller annat företag som ger ränta på insatt kapital. Det är därmed betydligt bättre att ha sitt sparande på ett sparkonto än på ett personkonto/transaktionskonto då dessa oftast inte ger någon ränta alls, eller mycket låg.

Sparkonto
Max sparbelopp Ränta Betyg
Ansök nu
5star
Ansök nu
5star

Att välja rätt sparkonton

Utbudet av aktörer som erbjuder sparkonton är stort och därmed skiljer sig även räntan rejält mellan de olika aktörerna. Men den som vill spara pengar på ett sparkonto bör inte bara jämföra olika aktörer och dess räntor. Man bör även fundera över om konton ska ha insättningsgaranti eller inte samt om pengarna ska bindas över en specifik tid eller inte. De två faktorer som främst påverkar räntenivån är just insättningsgarantin samt bindningstid.

Fördelar och nackdelar med olika sparkonton presenteras nedan. Detta just med fokus på insättningsgarantin och bindningstiden.

Sparkonto med insättningsgaranti

Sparkonto är den säkraste sparformen, så länge som sparkontot har insättningsgaranti. Visserligen är avkastningen väldigt liten i förhållande till andra sparformer (ex. fonder, aktier) men det insatta kapitalet är alltid helt säkert och kommer alltid att öka i värde.

Statlig insättningsgaranti är en garanti som aktiveras om en bank går i konkurs. Det är staten (genom Riksgälden) som då betalar ut de pengar som var placerade i banken. Detta upp till 950.000kr per person och bank/institut.

Skulle banken gå i konkurs behöver man som kontoägare inte göra något utan bara vänta på att Riksgälden hör av sig. Riksgälden har nämligen all information gällande vilka kontoinnehavare som haft konton på banken och de kontaktar dessa personer för att få information om var ersättningen ska betalas ut. Det gäller då både det insatta kapitalet och den ränteintäkt som detta kapital skapat.

För de som söker så säkra placeringar som möjligt av sitt kapital är ett sparkonto med insättningsgaranti bästa alternativet.

Fördelar och Nackdelar

+ Säker avkastning
+ Finns både med och utan bindningstid
– Lägre avkastning är konton utan garantin

Sparkonto utan insättningsgaranti

Det finns flera faktorer som påverkar hur hög ränta som ges på ett sparkonto. Den faktor som gör störst skillnad är om konton har insättningsgaranti eller inte. Räntan är inte sällan flera gånger högre på dessa konton mot sparkonton som har denna garanti.

Men genom att välja dessa sparkonton tar man även en större risk. Om företaget, där pengarna placerats, går i konkurs är det inte säkert att pengarna går att få tillbaka. I detta fall finns risken att hela, eller delar av, insatt belopp går förlorat. Det är denna risk som man försäkrar sig mot genom att välja sparkonton med insättningsgarantin.

En annan sak som kännetecknar dessa konton är att beloppet som får placeras hos varje företag oftast inte får överstiga 50.000kr. De som vill placera större belopp på konton utan statlig insättningsgaranti måste därmed öppna konton hos flera olika aktörer.

Fördelar och Nackdelar

+ Hög avkastning
+ Finns både med och utan bindningstid
– En större risk
– Maximalt 50.000kr per institut

Sparkonto utan bindningstid

Genom att välja ett sparkonto utan bindningstid är det alltid lätt att komma åt pengarna. Det ger visserligen lägre ränta, än om pengarna binds under en period, men fördelen sitter i dess flexibilitet. Det går att ta ut eller sätta in pengar när som helst utan att det uppkommer några kostnader.
Några enstaka sparkonton utan bindningstid har däremot begränsningar gällande antal uttag per år. Man får då göra uttag ett visst antal gånger. Om ytterligare uttag sker kan en avgift tas ut. Denna kontoform är däremot inte speciellt vanlig.

Räntan på dessa konton är rörlig och kan därmed justeras under den tid som pengarna sitter på kontot. Hur mycket och hur ofta den rörliga räntan ändras varierar mellan olika banker och företag.

Ibland kan det även förekomma att olika hög räntesats ges beroende på summan på kontot. Det kan exempelvis vara att en viss ränta ges om summan är över 50.000kr och en betydligt lägre ränta ges om summan är lägre.

Fördelar och Nackdelar

+ Fria uttag och insättningar
+ Ger bättre ränta än privatkontot/transaktionskonto
– Räntan är rörlig och kan därmed förändras

Sparkonto med bindningstid

Den som väljer att binda pengarna under en tidsperiod får en högre ränta mot om pengarna inte binds. Ju längre tid som pengarna är bundna desto högre ränta ges på det insatta kapitalet.
Dessa konton brukar kallas för fasträntekonto vilket även visar att den ränta som erbjuds under bindningstiden är fast. Den kortaste bindningstiden är 3 månader och som mest brukar det gå att binda pengarna i fem år.

Längden på bindningstider som erbjuds varierar mycket. En del banker erbjuder bara upp till 3års spartid medan andra erbjuder upp till 5år.
En annan sak som skiljer bankerna och kreditbolagen åt är vad som sker om uttag önskas ske i förtid. Här finns flera olika alternativ.

Gratis ett antal gånger – Uttag kan hos vissa aktörer ske helt gratis ett visst antal gånger per år. Om ytterligare uttag önskas kostar det däremot en avgift. Det brukar då vara en viss procent av det uttagna beloppet med en minsta gräns på ett speciellt belopp.
Alltid mot avgift – Det är mycket vanligt att uttag kan ske i förtid mot att en avgift betalas. Det är då samma avgift som nämnts ovan.
Aldrig – Det är få sparkonton som är helt låsta, men det förekommer. I detta fall går det generellt inte att få ut pengarna i förtid.

Fördelar och Nackdelar

+ Ju längre bindningstid desto högre ränta
+ Stor valfrihet gällande bindningstid
– Kan kosta att ta ut pengarna i förtid

Högst ränta på sparkonto

Genom att kombinera ett sparkonto utan den statliga insättningsgarantin med en lång bindningstid ges den högsta räntan som går att få på ett sparkonto. Under lång tid har 4Spar erbjudit 10% i ränta på deras sparkonto om pengarna binds i 3 år. Det är en mycket hög ränta. Men då är pengarna helt bundna i tre år (ej möjlighet till uttag i förtid) på ett konto som inte har insättningsgaranti. Här syns tydligt att ju högre risk spararen vill ta desto högre ränta erbjuds generellt.

Att välja sparkonto

Som visas ovan är det främst två punkter som avgör räntan. Det är om kontot har insättningsgaranti eller inte samt om pengarna binds under ett par år eller om det är fria uttag. Vilket sparkonto som ska väljas beror mycket på vad man prioriterar.

Säkerhet – Många som väljer att spara pengar på ett sparkonto gör detta eftersom man anser att aktier och fonder är för riskabelt. Om man prioriterar säkerheten är det ett konto med statlig insättningsgaranti som ska väljas.
Behov av pengarna – Ett sparkonto utan bindningstid är flexibelt och bra för de som inte vet när man kommer ha behov av pengarna på kontot. Det kan vara ett bra alternativ mot att ha en större summa på lönekontot eller andra konton som inte ger någon avkastning alls (eller minimal avkastning).
Hög avkastning – Är det framförallt hög avkastning som efterfrågas kan sparkonto utan insättningsgaranti och med bindningstid vara ett alternativ. Detta förutsatt att man accepterar den risk som tas.
Med ett tydligt sparmål – För de som vill spara helt säkert till en resa, utbildning eller investering som ska ske om något år kan sparkonto med bindningstid vara bäst. Då är pengarna låsta under spartiden samtidigt som man får en något högre ränta än om pengarna inte bundits.