”På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på”

Så sammanfattar Svedea sitt utbud. Det betyder ett något smalare utbud än hos många större försäkringsbolag. Det betyder också att kraven för att få teckna försäkring i vissa fall (ex. bilförsäkringen) är snävare. Men det återspeglar sig även i priset. En kombination som uppenbarligen kunderna gillar då 9 av 10 kunder hos Svedea skulle rekommendera bolaget till sina vänner.

Bilförsäkring

Svedea försäkrar inte alla bilmodeller och ger inte försäkring till alla bilägare. Men genom att fokusera på högre säkerhet kan de pressa priset rejält. Det som krävs för att få teckna bilförsäkring hos Svedea är att personen är över 30år, kör en ”vanlig” bilmodell, att bilen är begagnad, bor i villa och detta i utvalda området.

Likt alla försäkringsbolag går det att välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring. Utöver det kan man även välja på tre olika nivåer på självrisken (vilket därmed påverkar premien). Oavsett om halv- eller helförsäkring väljs så ingår alltid allrisk (upp till att bilen är 8 år eller högst 10.000mil).

Allrisk är annars en försäkringsdel som många försäkringsbolag kräver att man tecknar som tilläggsförsäkring. Utöver det ingår även kostnadsfri lagning av stenskott.

Den tilläggsförsäkring som erbjuds heter XL och kan tecknas både till halv- och helförsäkring. Då ingår även Räddning/Assistans dygnet runt, Hyrbilsersättning om bilen skadas samt en Kris- och olycksfallsförsäkring som även innefattar bilens passagerare.

Se hemsidan för aktuellt pris

Snöskoterförsäkring

För många snöskoterägare är Svedea det självklara valet av försäkringsbolag. En orsak kan vara att de är ensamma i Sverige om att inte ha åldersavdrag på skotern. Något som kan göra mycket stor skillnad den dagen en skada uppkommer och ersättningsnivån ska räknas ut.

Försäkringen är en årsförsäkring vilket gör att skotern inte behöver ställas och på under året. Däremot varierar premien över året och är dyrast på vintern.
De som är medlemmar i en snöskoterklubb får automatiskt 10% rabatt på försäkringen. Rabatten ges vid ansökan genom att klicka i rutan som anger medlemskap. Övriga faktorer som avgör priset är ålder, vikt, modell, eventuella tidigare skador och ålder på föraren.

Se hemsidan för aktuellt pris

MC-försäkringar

Hojåkarnas favoritbolag heter Svedea

Så inleder Svedea sin information om deras MC-försäkring och det är inte en överdrift. Under 2016 gavs det genomsnittliga betyget 9,3/10 av kunder som varit skadedrabbade och kontaktat bolaget för ersättning. Överlag är försäkringen uppskattad för att vara grundlig och heltäckande men även för att det är lätt att påverka priset genom att uppfylla vissa säkerhetskrav. Det gäller då vem som får köra motorcykeln, var den är parkerad på natten och vilken skyddsutrusning som föraren har.

En rekommendation är att vara medlem i SMC, då ges nämligen 10% rabatt, maskinskadeförsäkringen förlängs med två år och självrisken tas bort vid kollision med utländskt fordon. Än mer rabatt ges om flera motorcyklar försäkras av samma person.

Välj mellan trafik-, halv- eller helförsäkring samt tillägget XL.

XL – Ett försäkringstillägg som kostar 290kr och kan tecknas till halv- och helförsäkringen. Det innebär att man även får Räddning/Bärgning dygnet runt utan självrisk, ökad maxersättning för tillbehör/utrustning, längre Hyrbilsersättning samt Kris- och Olycksfallsförsäkring.

MC-försäkring Rätt Val – Deras grundläggande MC-försäkring som kan tecknas så länge som motorcykeln inte är äldre än 30år.

Retroförsäkring – Passar till de motorcyklar som är minst 30år och maximalt försäkras till ett värde av 100.000kr. Är därmed billigare än ”Rätt val”.

Trafikskoleförsäkring – Utformad till de som arbetar med körutbildning och ger även rabatt till dess elever.

BMW MC-Klubb – Försäkring för de som har BMW och är med i BMW MC-klubb

Märkesförsäkring – Hos Svedea finns även åtta specialutformade märkesförsäkringar. Detta till Aprilla, Can-Am Spider, Honda, Moto Guzzi, Vespa, Yamaha, Piaggio och Kawasaki.

Se hemsidan för aktuellt pris

ATV-försäkring

En fyrhjuling kan vara registrerad som en motorcykel, terrängfordon (ATV) och i viss fall som traktor. Se till att välja försäkring utifrån hur fordonet är typregistrerat.
ATV-försäkringen kan tecknas som trafik-, halv-, hel-, och garageförsäkring. Garageförsäkringen passar utmärkt för de som har sin ATV avställd men ändå vill ha ett visst försäkringsskydd. Den finns i två nivåer (Garage/Garage Plus) och kan jämföras med halv- och helförsäkring. Däremot ingår inte något trafikförsäkring vilket gör att fordonet inte får användas i trafik.

Som ett extra skydd kan försäkringstillägget XL tecknas. Det kostar 490kr/år och kan tecknas till både halv- och helförsäkringen. Högsta ersättningsbelopp för Utrustning och tillbehör kan då höjas till hela 120.000kr. Detta kan jämföras mot de 40.000kr som är vad som kan ges av grundförsäkringen.

Svedea har även märkesförsäkringar som är speciellt anpassad för de olika märkena. Det är till Can-Am, Honda, Kawasaki, Polaris samt Yamaha.

Premien kan sänkas (upp till 20%) genom att montera spårsändare eller har stöldskyddsmärkning på fordonet. I detta fall behöver inte heller självrisken betalas i det fall som fordonet blir stulet och sedan kan spåras tack vare detta skydd.

Se hemsidan för aktuellt pris

Motorbåtsförsäkring/Segelbåtsförsäkring

Svedea erbjuder tre olika stora försäkringslösningar till de som vill försäkra sin båt. Utöver dessa grundpaket finns även tilläggsförsäkringar för speciella behov. De delar av försäkringen som ingår är samma på motorbåtsförsäkring och segelbåtsförsäkring. Detsamma gäller utbudet av tilläggsförsäkringar. Det som däremot skiljer är vad dom ingår i de olika delarna.

Large – Det minsta paketet (trots dess namn) som innehåller Sjöskada, Uppläggnings- och transportskada, Stöld och skadegörelse, Brand, Ansvar och Rättsskydd.
XL– Har, utöver vad som ingår i L, även Olycksfall, Stillestånd, Assistans, Dubbelt värde på lösegendom och Allrisk.
XXL – Har, utöver vad som ingår i XL, även Maskin- och elektronikskada.
Märkesförsäkringar – I samarbete med olika båtmärken kan märkesförsäkringar tecknas till följande märken, Anytec, Arronet, Brig, Micore, rTc, Ryds, Yamaha och SeaRay.
Sportfiskarnas båtförsäkring – En grundläggande båtförsäkring som kan tecknas i tre nivåer men som alltid ger ett större skydd för fiskeutrustningen. Detta upp till 30.000kr.

Tillägg

Uthyrning – De som tänker hyra ut sin motorbåt bör teckna ett försäkringstillägg. Det kostar då 20% av gällande årspremie per vecka som båten ska hyras ut. Som mest kan premien
dubbleras. Under den tid som båten är uthyrd gäller försäkringsnivån L (oavsett om man tecknat större försäkringspaket).

Jolle– Om jollen har ett värde över 20.000kr bör den ha en tilläggsförsäkring. I annat fall ingår den i båtförsäkringen förutsatt att den är nämnd i försäkringsbeviset.

Trailer – Med detta tillägg försäkras även trailern med Brand, Stöld och Vagnskador. Detta förutsatt att den är nämnd i försäkringen.

Transport – Gäller vid transport med ex. fartyg, lastbil eller lastbärare

Utökad geografiskt område – Behöver tecknas om man åker utanför de farvatten där ordinarie försäkring gälle. Kan tecknas för Nordsjön eller Medelhavet. I dessa farvatten gäller aldrig mer än försäkringspaketet L.

Yrkesmässigt användande – Om båten används i ett yrke kommer de enbart kunna ge ersättning om detta tillägg är tecknat. Kan enbart tecknas på försäkringspaketet L.

Passageraransvar – Försäkringstillägg för den som har försäkringspaket L samt tecknat tillägget ”Yrkesmässigt användande”. Ger försäkringsskydd för passagerare i båten.

Priset på försäkringen kan lätt påverkas till det bättre genom flera olika säkerhetsåtgärder. Exempelvis kan 30% rabatt ges om båten har stöldskydd. Varje år avsätts även 10% av självrisken till ett eget konto hos Svedea. Pengar som sedan kan tas ut och användas för betala delar av/hela självrisken när olyckan är framme.

Vattenskoterförsäkring

Vattenskoterförsäkringen hos Svedea kan tecknas om vattenskotern har backväxel, godkänt lås (klass 3) samt startspärr/godkänt söksystem. Försäkringen innehåller delarna Sjöskada, Uppläggningsskada, Stöld och skadegörelse, Brand, Ansvar och Rättskydd. De har även följande försäkringslösningar.

Märkesförsäkring – Försäkringslösning som är framtagen med Kawasaki, SeaDoo och Yamaha och som därmed bara kan tecknas för just dessa tre märken.

Trailer (tillägg) -Med tillägget ges även ett försäkringsskydd för den trailer som vattenskotern transporteras på. Detta med Brand, Vagnskada och Stöldskada.

Priset avgörs av flera faktorer, ett flertal som lätt kan påverkas. Om vattenskotern har stöldskydd och är inlåst på natten kan upp till 30% rabatt ges. Är söksystemet godkänt och skotern blir utsatt för skadegörelse när den ligger i vattnet behöver ingen självrisk betalas.

Se hemsidan för aktuellt pris

Företagsförsäkring

Svedeas företagsförsäkringar anpassas utifrån företagarens behov. Det är därmed viktigt att man registrerat sitt företag med passande verksamhet. När en offertförfrågan genomförs på hemsidan anges nämligen organisationsnumret och Svedea ger ett pris utifrån registrerad verksamhet.

Bolaget har även valt att inte ge försäkringar inom alla branscher utan fokuserar på företagsförsäkringar för små företag inom handel, konsultverksamhet och service.
Försäkringen kan tecknas i två nivåer, L och XL. Vad de olika delarna innehåller varierar beroende på verksamhet. Genom att fylla i företagets organisationsnummer på hemsidan ses gällande pris och vad de olika paketen innehåller.

Utöver detta går det alltid att teckna tilläggsförsäkringar som är anpassade för specifika situationer. De har även gruppförsäkringar samt VD- och styrelseförsäkringar. Då dessa är så specifikt anpassade behöver kontakt tas med försäkringsbolaget för att aktuellt pris ska kunna anges.

Se hemsidan för aktuellt pris

Hundförsäkring

Svedea har den enda hundförsäkringen i Sverige där det inte är någon karenstid. Det betyder att försäkringen börjar gälla exakt vid samma stund som den tecknas. Alla andra har en karens på ett visst antal dagar. Den har även fri flytträtt och gäller för samma veterinärsbelopp så länge hunden lever.

Grunden är en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för undersökning, vård och behandling av hunden. Utöver denna försäkring kan flera tilläggsförsäkringar tecknas utifrån behov.

Liv – Ger ersättning om hunden avlider (eller måste avlivas) eller förloras genom stöld/springer bort.

Rehabilitering – Ger ersättning som täcker kostnaden för att snabbare komma tillbaka till en aktiv livsstil. Det kan ex. gälla massage, stretchning m.m.

Rese – Fungerar som ett vanlig avbeställningsskydd på en rese men med skillnaden att resan kan bokas av om även om hunden är sjuk och att man därmed behöver stanna hemma. Detta oavsett om det var tänkt att hunden skulle följa med på resan eller inte. Kan även ge ersättning för sjukvård av hunden på resan samt för förlorat hundpass.

Avel – Försäkring som är utformad för de som har tik/hane som är tänkt att användas vid avel. Ersättning kan då exempelvis ges för fertilitetsutredning, vård av sjuk valp m.m.

Användbarhet – Ett försäkringstillägg till de hundar som arbetar/tävlar. En ersättning ges då om hunden förlorar den egenskap som används i arbetet, springer bort eller stjäls.

Svedea har även ”Kennelförsäkring för uppfödare”. Försäkringen gäller då samtliga hundar på kenneln och priset avgörs utifrån vilken ekonomisk omsättning som kenneln har.
Oavsett vilken försäkring som tecknas består självrisken alltid av en fast och en rörlig del. Den finns i flera nivåer och man kan därmed påverka premien på försäkringen genom att välja de högre självriskerna.

Om hunden försäkras innan 4 månaders ålder ges 30% rabatt och har man fler hundar som försäkras hos Svedea ges ytterligare upp till 20% rabatt. Ytterligare rabatter kan fås om tiken är kastrerad eller om ägaren är veterinär, djursjukhuspersonal eller uppfödare.

Kattförsäkring

Svedeas kattförsäkring kan tecknas oavsett ras. Grundnivån på veterinärvårdsförsäkringen är 25.000kr men kan höjas till 50.000kr eller 75.000kr. Beloppet sänks aldrig utan är på samma nivå under kattens hela liv. Någon karenstid är det aldrig vilket gör kattförskringen hos Svedea unik då de är ensamma om detta i Sverige gällande kattförsäkringar.
Grunden är en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader vid veterinärbesök. Utöver kan tillägg tecknas.

Liv – Gäller enbart ID-märkta katter och kan ge ersättning om katten dör eller om en veterinär anser att katten bör avlivas.

Rese – Kan ge ersättning för om- eller avbokning av resa om katten blivit livshotande sjuk. Utöver det ges även ersättning om katten får vissa exotiska sjukdomar under resan eller om kattpasset förloras.

Avel – Kan ersätta kostnader för fertilitetsutredning, vård av sjuk kattunge, förlorad avelsförmåga m.m. Kräver att man både har veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

Hos försäkringsbolaget går det att få en rad olika rabatter. Bland annat fårs 30% rabatt om försäkringen tecknas innan katten fyllt 4 månade, upp till 20% för mängdrabatt och 5% rabatt vid kastrering av katthane. De som även har en hundförsäring hos Svedea får ytterligare 10% rabatt. Uppfödare, veterinärer, djursjukhuspersonal har alltid extra rabatter.

Idrott & Fritid

Inom Idrott & Fritid har Svedea än så länge fyra specialförsäkringar som har inriktning mot olika sporter. Det är Ishockey, Tennis, Gymnastik och Squash. Försäkringarna tecknas inte individuellt utan är försäkringar som tagits fram i samarbete med förbund inom dessa sporter. Som medlem i en idrottsförening inom någon av dessa förbund omfattas personen av den gällande försäkringen.

Via Svedeas hemsida kan man se vad försäkringen innehåller för delar, hur skadehanteringen går till samt kontakta hitta gällande kontaktuppgifter.