Många äldre har bostadsrätter/villor som är mycket lågt belånade. Genom åren har de amorterat på lånen samtidigt som värdet på bostaden har ökat. Samtidigt säger de flesta banker nej till att ge bolån till äldre vilket gör att de har ett stort kapital bundet i bostaden. Ett alternativ kan då vara att teckna ett s.k. seniorlån hos Svensk Hypotekspension. Begreppet seniorlån gäller för flera olika slags låneformer men har gemensamt att det är ett bolån på befintlig bostad till seniorer.

Så fungerar lånet

Betala inte ränta eller amorteringar

Någon ränta eller amortering betalas aldrig på detta lån. Räntekostnaderna läggs på hög under lånetiden och ska istället betalas när lånet ska lösas till sin helhet. Detta skapar visserligen en mycket stor kostnad den dag då lånet förfaller men tanken är att bostaden då kan säljas för att täcka dessa kostnader.

Krav

För att få teckna lånet måste låntagaren fyllt 60 år. Bostadsrätten som ska användas som säkerhet för lånet ska ha ett värde på minst 500.000kr och är det villa/fritidshus gäller gränsen på 900.000kr. Det krävs även att bostaden finns i ett ”område med stabil prisutveckling”.

Lånebelopp/Belåningsgrad

Ju äldre låntagaren är desto högre belåningsgrad får finnas på lånet. Därmed kan alltså högre summa lånas vid högre ålder. Är det flera låntagare ser man till den yngsta låntagarens ålder.
Exempelvis får man enbart ha en belåningsgrad på 15% vid en ålder av 60år, vid 65år får den vara 22% och vid 80års ålder 42%. Som mest accepteras en belåningsgrad på 45% vilket sker om låntagaren är 86år eller äldre. Lägsta lånebelopp är 100.000kr.

Det går även att ta ut ytterligare lån på bostaden vid ett senare tillfälle. Detta genom att belåningsgraden får vara högre ju äldre personen blir samt att bostaden kan ökat rejält i värde. Om man tecknar ett tilläggslån kostar detta 2500kr i uppläggningsavgift.

Löptid/Amortering

En av de punkter som karaktäriserar detta lån är dess löptid. Det går nämligen att välja att lånet ska löpa livet ut. Skulden kommer då att regleras när bostaden säljs efter att låntagaren avlidit.

Lånet kan även lösas i förtid utan att det tillkommer någon ränteskillnadsersättning eller andra avgifter. Detta kan ske vid varje kvartalsskifte.

Skuldfrigaranti

Svensk Hypotekspension har en garanti som kallas för ”Skuldfrigaranti”. När bostaden säljs är målet att lånet ska kunna lösas. Men värdet kan ha sjunkit rejält på bostaden under lånetiden vilket gör att summan som fås vid försäljningen inte uppgår till nivån som krävs för att lösa hela skulden. Det är i detta fall som skuldfrigarantin går in. Man kan därmed aldrig bli skyldig mer än vad en försäljning ger av bostaden. En skuld kan därmed inte belasta dödsboet mer än försäljningsvärdet på bostaden.

Ränta/Ränteavdrag

Räntan på lånet är rörlig och samma för alla låntagare. I november 2016 var den på 4,50% och kan justeras var tredje månad. Detta i likhet med andra rörliga bolåneräntor.
Då låntagaren inte betalar någon ränta under lånetiden går det inte heller att göra ränteavdrag. Detta sker däremot vid en försäljning av bostaden då hela skulden betalas. Det är nu som all räntekostnad betalas och därmed kan ränteavdrag ske på kommande deklaration på hela räntebeloppet.

Utöver ränta tillkommer en uppläggningsavgift på 5200kr samt en årlig aviavgift på 190kr. Det kan även uppkomma kostnader för värdering av bostaden samt eventuella pantbrevskostnader.

Varför hög ränta?

Den som jämför räntesatsen hos Svensk Hypotekspensions bolån och andra bolån ser att skillnaden är mycket stor. Vid tillfället då Hypotekspension erbjöd lån till 4,5% ränta erbjöd många andra banker en ränta på ca 2%. Orsaken till den högre räntan är flera. För det första erbjuder de en lånelösning för äldre – när många andra banker enbart säger nej. För det andra löper lånet på obestämd tid vilket gör att det tar lång tid innan företaget får sina ränteintäkter. Från att de lånat ut pengarna kan det ju ta 10-20 år innan lånesumman och räntan är betald. För det tredje ingår en skuldfrigaranti som inte finns hos vanliga bolån.

Finns möjlighet att teckna ett klassiskt bolån är detta bättre rent ekonomiskt. Men i annat fall kan detta lån vara en bra möjlighet för att få loss kapital och ändå kunna bo kvar i sin bostad.