Skillnaden mellan att bo i hyresrätt mot att bo i bostadsrätt (rent försäkringsmässigt) är att de som bor i bostadsrätt bör ha ett bostadsrättstilägg. Som bostadsrättsinnehavare har man själv ansvar för den fasta inredningen i bostaden. I en hyresrätt är det hyresvärden som har detta ansvar. Skulle något gå sönder kan det därmed vara bostadsrättsinnehavarens ansvar at betala skadorna. Det är detta som detta tillägg täcker för.

Bostadsrättsförsäkringen går att ha vi flera vägar. En del bostadsrättsföreningar har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg som därmed gör att varje medlem inte behöver teckna detta enskilt. Det går även att teckna som tillägg till hemförsäkringen. Ett ytterligare alternativ är att teckna en hem- och bostadsrättsförsäkring. Huvudsaken är att alla som bor i bostadsrätt har denna försäkring då kostnaden för reparationer i hemmet annars kan bli mycket hög.

Ingår i bostadsrättsförsäkringen

All lös egendom täcks av hemförsäkringen medan fast egendom täcks av bostadsrättsförsäkringen. Det betyder exempelvis att golv, väggar, köksinredning, vitvaror och toalett ingår i denna försäkring.

Alla bostadsrättsföreningar bör ha en tydlig lista över vad som bostadsägaren är ansvarig för och vad föreningen ansvarar för. Gränserna är nämligen inte alltid helt glasklara. Vid en vattenskada kan det exempelvis vara föreningen som står som ansvarig om det är ledningar som brustit men bostadsinnehavarens som står som ansvarig om det är läckage från en installation.

Att jämföra?

Plötslig händelse – Med ”Plötslig händelse” menas en olycka som kommit plötsligt och oväntat. Det är därmed inte skador från slitage som därmed skulle kunnat gå att förutspå. Några bolag ger inte alls ersättning för Plötslig händelse. Detta medan många gör detta med ett maxbelopp på 100.000kr – 300.000kr.

Lokalisera och Frilägga – Om en skada uppstår där man inte exakt ser var källan finns till skadan måste en lokalisering ske. Det kan innebära att frilägga rör eller riva ner delar av väggar. En del bolag ersätter för denna lokalisering medan andra enbart ersätter för att laga själva skadan. Genom att välja ett bolag som även ger ersättning för lokalisering kan ersättning fås både för rivning, lokalisering och återuppbyggnad.

Yt och tätskikt – Om skadan uppstått som ett resultat av läckage genom tätskikt är det inte säkert att ersättning går att få. Vissa bolag ger generellt ersättning i dessa fall. Andra har kravet att arbetet måste ha utförts av behörigt företag och att kvalitetsdokument kan visas upp som säkerställer kvalitén. Ett annat alternativ är att ersättning enbart ges för att återställa i till den standard som gällande branschregler kräver. Ett ytterligare alternativ är att någon ersättning generellt inte ges.

Skadedjur – Generellt får man inte ersättning för skador som uppkommit av skadedjur. När ersättning ges är det vanligt att det enbart sker om det kommer från virkesförstörande insekter.

Maxbelopp – Maxbelopp är den totala summa som maximalt går att få från försäkringen. Många har ”Fullvärde” vilket betyder att något maxbelopp inte finns. Men det finns även de försäkringar som har begränsningar. Ett vanligt belopp är då kring 300.000kr.

Åldersavdrag – När en skada uppstår gör försäkringsbolaget först ett åldersavdrag på det skadade materialet. Vad som avgör hur stort avdrag som ska göras är främst ålder och material. Vid renovering får man själv betala mellanskillnaden upp till dagens nypris. Alla bolag har ett maximalt åldersavdrag som får genomföras. Summan kan variera kraftigt och det går att hitta bolag med maximalt åldersavdrag på 15.000kr likväl de med 100.000kr. Ett alternativ är att åldersavdraget maximalt får uppgå till en viss procent av byggnadens värde för skadan (delar som var funktionsdugliga)

Vid totalskada har vissa bolag att något åldersavdrag inte alls genomförs.

Självrisk – Självrisken är generellt låg på denna försäkring och det är vanligt att det är mellan 1000kr-3000kr.

Tilläggsförsäkring

Denna artikel har enbart fokus på den försäkringsdel som ingår i bostadsrättstillägget. Med andra ord vad som skiljer en hemförsäkring för de som bor i en hyresrätt mot de som bor i bostadsrätt. När försäkringsbolag presenterar bostadsrättsförsäkringar presenteras dessa ofta som en hemförsäkring för bostadsrättsinnehavaren (vilket är helt korrekt). Därmed presenteras även ett flertal försäkringstillägg som kan förbättra det allmänna skyddet för hemmet. Vi har istället valt att presentera dessa i vår artikel om hemförsäkringar då tilläggen oftast går att teckna oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt.

Till bostadsrättsförsäkringar (bostadsrättstillägget) är det framförallt ett tillägg som kan tecknas.

Yt- och tätskikt – Det vanligaste är att försäkringen inte ger ersättning om vattenskada uppstår på grund av skada på ytskikt. Detta med vissa få undantag. Vissa erbjuder däremot ett tillägg som ger detta försäkringsskydd.