Vill du hur mycket hundra amerikanska dollar är värda i svensk valuta? Då behöver du en valutaomvandlare. En enkel tjänst som beräknar en valutas värde i förhållande till en annan valuta.
Men det är inte bara utlandsresenärer som vill ha kontroll på valutans värde. Resenärerna är faktiskt bara en marginell del av de som följer de olika valutornas förändringar. De flesta är investerare som handlar med valuta – detta i likhet med att handla med aktier, obligationer m.m. Valutahandeln är idag den största likvida marknaden i världen.

Olika kurser på olika valutaomvandlare

En oberoende valutaomvandlare presenterar de olika kurserna utifrån en extern källa (ex. Open Exchange Rates). Informationen om de olika valutornas värde inhämtas och interageras i systemet vilket gör det enkelt för användaren att jämföra olika valutor.

De som däremot planerar att åka utomlands och därför vill växla till sig utländsk valuta ska komma ihåg att växlingskontoren även tar en avgift för växlingen. Detta är oftast inräknat i kursen. Därmed kan valutaomvandlare på växlingskontors hemsidor visa en något annorlunda information än de omvandlare som inte är knutna till ett specifikt växlingskontor.

I och med att växlingskontoren sätter sina egna avgifter kan valutan kosta olika mycket mellan de olika kontoren. Skillnaden brukar vara väldigt liten men för de som tänkt växla en större summa kan det vara värt att jämföra de olika kurserna mot varandra.

Begrepp inom valutakurser

Fast växelkurs – Med fast växelkurs menas att det bestämts att två valutor ska förhålla sig till varandra på ett specifikt sätt. Det skulle exempelvis kunna betyda att norska kronan alltid kostade 1,5 svenska kronor. Detta oavsett vad som händer på valutamarknaden. Fast växlingskurs är idag betydligt ovanligare än tidigare.
Rörlig växelkurs – Detta är raka motsatsen mot fast växelkurs. I detta fall rör sig valutans värde fritt vilket avgörs av en rad olika förutsättningar där efterfrågan på valutan är den största faktorn.
Depreciering – Värdet på valutan sjunker
Appreciering – Värdet på valutan ökar
Devalvering – Värdet på valutan skrivs ner genom ett politiskt beslut i landet.
Revalvering – Värdet på valutan skrivs upp genom ett politiskt beslut i landet.

Så anges valutakursen

I Sverige anges valutakursen med de olika valutornas koder ex. SEK/USD. Detta betyder ”Hur många SEK måste betalas för att få 1st USD?”

Vad påverkar valutakursen?

Det som främst påverkar en valutas värde är efterfrågan på valutan inom den internationella valutahandeln. Valutahandeln är den största enskilda likvida marknaden och omsätter, enligt flera beräkningar, några biljoner per dag.

I likhet med handel med aktier eller andra värdepapper bygger efterfrågan på valutan på konkreta världspolitiska händelser samt förväntningar om saker som eventuellt kan komma att hända i framtiden. Eftersom en så stor del bygger på förväntningar är det ibland svårt att se orsakerna till svängningarna i valutakurserna. Svängningarna skiljer även rejält mellan olika länder.

Ekonomier som anses vara starka och stabila har betydligt mindre svängningar eftersom investerarna anser att de tar en mindre risk.

Faktorer som bland annat påverkar förväntningarna är politisk osäkerhet, förväntad framtida ränteläge och landets inflation. Utöver det påverkar även politiska beslut i landet. Det kan vara beslut som påverkar utrikeshandeln (ex. tullar) eller beslut av centralbanken att göra interventioner.

Exempel

Utrikeshandel – Om exporten minskar finns förväntningar att valutan kommer att minska i värde. Andra saker som kan påverka är handelsavtal eller handelshinder.
Centralbanken handlar – Om centralbanken vill påverka landets valuta finns möjligheten att sälja stora mängder av ett annat lands valuta. Ska svenska kronan bli starkare i förhållande till en annan valuta säljs den motsvarande valutan från Riksbanken.
Ränta – Om centralbanken ändrar ett lands ränta så kan växelkursen påverkas. Det som i detta fall påverkar är om räntan anses vara hög eller låg – i förhållande till andra länders ränta. En hög ränta är positiv för valutakursen.
Politisk osäkerhet – Osäkerhet är oftast en negativ faktor oavsett vilket värdepapper som man handlar med. Om färre vill investera i ett lands valuta kommer efterfrågan därmed minska – valutakursen sänks.
Inflation – Låg inflation kan påverka valutakursen uppåt. Detta medan en hög inflation kan påverka att kursen går uppåt. Med hög inflation finns risken att exporten minskar vilket därmed minskar efterfrågan på valutan.